<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

CO-gas en de sensor daarvan

Introductie tot Koolmonoxide

Koolstofmonoxide is een chemische verbinding met de formule CO. Koolmonoxidegas is kleurloos, reukloos en smaakloos, waardoor het zeer moeilijk te detecteren is zonder gasdetectoren die speciaal voor CO zijn geconfigureerd. Het is zeer giftig en leidt tot meer dodelijke vergiftigingen dan enige andere soort vergiftiging. Het risico van koolmonoxidevergiftiging neemt toe bij lagere temperaturen. CO-vergiftiging wordt vaak verkeerd gediagnosticeerd als griep, omdat er soortgelijke symptomen zijn.

Het hebben van een apparaat dat koolmonoxide kan detecteren is vaak erg belangrijk op de werkplek, anders kunt u onbewust te maken krijgen met langdurige blootstelling. Dit is een bijzonder gevaarlijk scenario voor wie in besloten ruimten werkt, aangezien een gebrek aan ventilatie kan leiden tot een fatale ophoping van koolmonoxide in het lichaam. Koolmonoxide is, samen met andere schadelijke gassen, vaak aanwezig in besloten ruimten, en moet altijd worden getest voordat men de ruimte betreedt. 

Gas kenmerken

 • "Silent Killer" 
 • Giftige 
 • Kleurloos
 • Geurloos 
 • Smaakloos 
 • Zeer licht ontvlambaar 
 • Samengeperst gas 
 • Extreem giftig 
 • Lichter dan lucht 
 • Kan exploderen bij verhitting 
 • Bindt zich ~250X meer aan hemoglobine dan O2
 • Vaak gemengd met andere gassen die wel een geur hebben 
 • Niet-irriterend 
 • Meer mensen sterven aan koolmonoxide dan aan ALLE andere gassen.
 • CAS 630-08-0
GHS WHMIS Ontvlambaar Symbool
GHS WHMIS Toxic Icon, vaak een voorbode van het gebruik van kosteneffectieve koolmonoxidemelders met batterij back-up.
GHS WHMIS Pictogram samengeperst gas
GHS WHMIS Schadelijk pictogram

Industriële CO-gevaren en -bronnen

 • Ketel kamers  
 • Hoogovens
 • Magazijnen  
 • Aardolieraffinaderijen  
 • Pulp-/papierproductie  
 • Staal en productie van andere metalen
 • Vervaardiging van andere chemische producten  
 • Bouwvakkers die gereedschap/apparatuur gebruiken die op brandstof werkt 

Jaarlijks sterven meer dan 400 mensen in de Verenigde Staten aan CO-vergiftiging, en ongeveer 50.000 meer worden behandeld op een spoedeisende hulpafdeling.

(Centers for Disease Control and Prevention)

Scenario's met een hoog risico

 • Nabijheid van een verbrandingsmotor zonder behoorlijke ventilatie.
 • Besloten ruimten vormen een aanzienlijk risico voor blootstelling aan CO-gas.
 • Als brandstofbranders zonder goede ventilatie werken, kan dit leiden tot een gevaarlijke accumulatie van CO.
 • Uitlaatgassen van voertuigen bevatten CO en kunnen zich ophopen in binnenruimten.
 • Werknemers lopen bij koud weer meer kans op blootstelling aan CO-gas door het gebruik van verwarmingstoestellen (ovens, waterverwarmers, draagbare niet-elektrische ruimteverwarmers, enz.)
 • Uitlaatgassen van gasgeneratoren, gereedschap en apparatuur kan CO uitstoten, wat vaak onvolledige verbranding wordt genoemd en zich kan ophopen als het niet goed wordt geventileerd.
 • Aangezien koolmonoxide lichter is dan lucht, is het risico van blootstelling hogerop groter dan op de grond in ruimtes zonder volledige ventilatie.
 • Herhaalde blootstelling aan lage concentraties veroorzaakt geen onmiddellijke symptomen, maar kan op lange termijn problemen veroorzaken. De zuurstofdragende capaciteit van het bloed kan worden belemmerd, wat fysiologische problemen veroorzaakt. 

CO Gas Sensor Info

Type: Elektrochemisch
Bereik: 0-500 ppm (1 ppm resolutie)
Hoog bereik CO: 0-2000 ppm (5 ppm resolutie)
Waterstofbestendig (CO-H): 0-500 ppm (1 ppm resolutie)
Koolmonoxide en waterstofsulfide (COSH): CO: 0-500 ppm (1 ppm resolutie), H2S: 0-100 ppm (0,1 ppm resolutie)

Standaard alarmniveaus

Laag alarm: 35 ppm
Hoog alarm: 200 ppm
STEL - 15 minuten - Short-Term Exposure Limit: 50 ppm
TWA- 8-uurs tijdgewogen gemiddelde: 35 ppm 

Blackline apparaten die blootstelling aan CO-gas kunnen detecteren

Vragen over de detectie van CO?

CONTACT OPNEMEN

Speciale toepassingen en overwegingen

 • Werknemers die gebruik maken van op brandstof werkend gereedschap lopen nog meer risico op CO-vergiftiging wanneer zij dit gereedschap in een afgesloten ruimte gebruiken.  
 • De meest voorkomende toxische gassen die in besloten ruimten worden aangetroffen, zijn koolmonoxide (CO) en waterstofsulfide (H2S). 
 • Koolmonoxide kan ontstaan bij warm werk met verbranding, bij het gebruik van verbrandingsmotoren in een besloten ruimte, of in de ruimte worden gebracht door verkeerd gebruik van ventilatieapparatuur. 
 • Het gas kan zich verzamelen in CSE's en schade toebrengen aan werknemers zonder dat zij het weten omdat het geen onderscheidende kenmerken heeft.
 • Wanneer zich een incident met koolmonoxide voordoet, lopen ook hulpverleners in spe vaak gevaar. 
 • Blootstelling aan CO in besloten ruimten komt het meest voor in de winter, wanneer binnenruimten worden afgesloten om koude temperaturen te voorkomen en verwarmingsapparatuur wordt gebruikt. Een krachtige CO-sensor is in deze situaties essentieel.
 • Werknemers moeten het gebruik van met gas aangedreven apparatuur in besloten ruimten vermijden, of zorgen voor CO-sensoren en goede ventilatie indien met gas aangedreven apparatuur moet worden gebruikt. 

Gezondheidsrisico's en omgang met CO

concentratie
symptomen/verschijnselen
0 - 34 ppm
Typische achtergrondconcentraties, onwaarschijnlijk schadelijk
35 - 69 ppm
Fysieke symptomen zoals misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid beginnen na 6-8 uur blootstelling.
70 - 149 ppm
1-4 uur alarm, fysieke symptomen zullen waarschijnlijk aanwezig zijn na 2-3 uur blootstelling
150 - 399 ppm
Lichamelijke symptomen treden op na 1-2 uur blootstelling, na 3 uur is het levensbedreigend
400 - 799 ppm
Lichamelijke symptomen al na 45 minuten blootstelling. Bewusteloosheid na 2 uur, vaak fataal na 2-3 uur
800 - 1599 ppm
Lichamelijke symptomen na slechts 20 minuten van blootstelling. Zal waarschijnlijk fataal zijn na 60 minuten
1600 - 6399 ppm
Lichamelijke symptomen binnen 5 - 10 minuten na blootstelling. De dood is waarschijnlijk na slechts 25-30 minuten
6400 - 12799 ppm
1-2 minuten blootstelling zal lichamelijke symptomen veroorzaken. Dood na 10 - 15 minuten
12800 ppm +
Bijna zeker fataal binnen 1-3 minuten na blootstelling
Koolmonoxide Eerste Hulp Icoon
EERSTE HULP
 • Dringende behandeling vereist  
 • Bel 911, de antigifdienst/arts, of ga naar het ziekenhuis  
 • Als u het slachtoffer helpt, gebruik dan een gasdetector om te zien of het CO-gevaar nog aanwezig is, en draag SCBA-uitrusting als dat zo is vóór een reddingspoging. 
 • Breng het slachtoffer in de frisse lucht (zie boven)
 • Als het slachtoffer moeilijk kan ademen, kan opgeleid personeel zuurstof toedienen.
 • Als het slachtoffer gestopt is met ademen, moet getraind personeel reanimatie of AED toedienen
Koolmonoxide (CO) gasgevaren
INDIEN PER ONGELUK VRIJGEKOMEN
 • Evacueer het gebied onmiddellijk en isoleer het gebied om andere werknemers te beschermen
 • Elimineer hitte en ontstekingsbronnen zoals vonken, open vuur, hete oppervlakken en statische ontlading. 
 • Draag SCBA-apparatuur om lekken of bronnen te stoppen of te beperken. 
 • Knockdown gas met fijne water spray. 
 • Meld onmiddellijk lekken, morsen of defecten aan de veiligheidsuitrusting (bv. ventilatiesysteem)

UITGELICHTE BRONNEN

Ammoniakgas - wat u erover moet weten

Lees het artikel

Ontdek de meest geavanceerde en nauwkeurige technologie voor de opsporing van brandbare gassen

Bekijk de webinar

BRANDBAAR GAS EN DE OPSPORING ERVAN WITBOEK

De whitepaper downloaden

VOC-gassen - Bescherm werknemers tegen verborgen gevaren

BEKIJK DE WEBINAR

INFOBLAD BRANDBAAR GAS EN MPS-SENSOR

INFOBLAD DOWNLOADEN

H2S-gas - wat u moet weten over waterstofsulfide

Lees het artikel

Blootstelling aan waterstofsulfide (H2S) in de olie- en gasindustrie: Risico's en Preventie

Lees het artikel

De juiste detector voor brandbare gassen kiezen voor uw werkplek

Lees het artikel