<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Modellering van de verspreiding van gaspluimen in real time

Chemische emissies vóór zijn

Volledig situationeel bewustzijn is essentieel bij het reageren op onverwachte chemische lozingen op een industriële werkplek of bij een ongeval.

U hebt actuele informatie nodig om werknemers ter plaatse, hulpverleners en zo nodig bewoners van omliggende gemeenschappen snel te beschermen.

Real-time pluimmodellering - rechtstreeks verkregen uit gegevens in het veld - kan u helpen betere, snellere en beter geïnformeerde beslissingen te nemen en uw middelen effectief en strategisch in te zetten.

Hoe onze oplossing werkt

Blackline Safety heeft samengewerkt met Vlahi, een marktleider in software voor het modelleren van pluimverspreiding, om de beste omheinings- en perimeterbewaking en chemische dreigingsanalyse te leveren. Wij combineren:

  1. Realtime, locatie-gestempelde sensorgasmetingen van Blackline SafetyG7 EXO gebiedsmonitoren en G7 draagbare gasdetectoren die met de cloud verbonden zijn.
  2. Vlahi's web-based en smartphone-based CERES plume modeling software
  3. Live weergegevens via IBM weer- of on-site meteorologische stations

Samen worden ze gebruikt om de benedenwindse concentratie van een vrijgekomen gas te schatten en te controleren, om de omvang, snelheid en verspreidingsrichting van de gaspluim te voorspellen. 

Vlahi's plume modeling software wordt ondersteund door de door de overheid goedgekeurde US EPA ALOHA code modeling engine voor nog meer vertrouwen en tegen een fractie van de kosten van concurrerende oplossingen.

Betere informatie, beter incidentbeheer

Real-time gaspluimbewaking met behulp van aangesloten gasdetectoren en weergegevens is een essentieel hulpmiddel bij de reactie op noodsituaties:

  • Identificeer het type en de concentratie van een vrijgekomen gas
  • Bepaal het punt van oorsprong
  • Bereken het debiet
  • Toezicht houden op en leiding geven aan eerstehulpverleners
  • Windsnelheid en -richting analyseren om mogelijke gevolgen buiten het terrein te voorspellen
  • Met kennis van zaken beslissen of evacuatie- of schuilplaatsorders nodig zijn.

Naarmate de wind verschuift en de omstandigheden veranderen, verandert ook het pluimverspreidingsmodel, waardoor incidentcommandanten en hulpverleners de meest nauwkeurige informatie over het incident krijgen.


Communiceer met vertrouwen
- Altijd en overal

communicatie-met-vertrouwen-grafiekMet onze cloudgebaseerde webapp kunt u tot op de minuut bijgewerkte rapporten delen met eerstehulpverleners om de coördinatie, planning en voorbereiding op worst-case-scenario's te verbeteren, en kunt u rapporten beperkt bekijken voor andere belanghebbenden zoals lokale, staats- of federale instanties.

"Met de aangesloten gasdetectietools die ons Hazmat-team ondersteunen, was ik ervan overtuigd dat we allemaal over de kritieke informatie beschikten die we nodig hadden om beslissingen te nemen en gericht te reageren. Ik kon de hele situatie op afstand volgen vanaf mijn mobiele telefoon."

- Brandweercommandant

RISICOBEPERKING MET REAL-TIME, SENSORGESTUURDE PLUIMVERSPREIDINGSMODELLERING

Een combinatie van op de cloud aangesloten gasbewakingsapparatuur en cloud-hosted dispersiemodelleringssoftware automatiseert de visualisering van een vrijkomend gevaarlijk gas.

Download het witboek

MODELLERING VAN GASPLUIMEN - INFOSHEET

Een essentieel hulpmiddel bij uw noodhulp.

LEES VERDER

Neem contact op.

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.