<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 augustus 2023

Dit privacybeleid regelt de manier waarop Blackline Safety ("wij", "ons" of "onze") persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en bewaart die verkregen is van gebruikers ("u" of "uw") van onze marketingwebsite, Blackline Live en ondersteuningswebsite (gezamenlijk de "Websites"). Dit privacybeleid is in overeenstemming met Canada's Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), Europa's General Data Protection Regulation (GDPR), het EU/US data privacy framework, UK extension, en Swiss/US data privacy framework. Door onze Websites te gebruiken, stemt u in met de gegevenspraktijken beschreven in dit Privacybeleid.

Blackline Safety is een verwerker van informatie die wordt beheerd door de accountbeheerder voor uw bedrijfsaccount. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u verzamelen, hoe wij deze verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw persoonlijke informatie te beheren. Voor zakelijke accounts moet u mogelijk contact opnemen met uw werkgever om uw recht op toegang, inzage, bijwerking, correctie of verwijdering van uw gegevens uit te oefenen. Wij zullen u helpen bij het uitoefenen van deze rechten, indien nodig.

1. Informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Zie sectie 13 hieronder voor een overzicht van Blackline's oplossingenportfolio waarin persoonlijke informatie wordt gebruikt.

 1. Informatie die u vrijwillig verstrekt:
  - Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer)
  - Bedrijf en functie
  - Demografische informatie
 2. Informatie die automatisch wordt verzameld:
  - IP-adres
  - Informatie over het computerapparaat (inclusief browsertype, besturingssysteem en taalvoorkeuren)
  - Gebruiksinformatie (zoals bezochte pagina's, verwijzende/exitpagina's en klikstroomgegevens)
 3. Information collected by Blackline safety devices and Loner Mobile, and communicated to Blackline Live, our safety monitoring web site that runs on our Blackline Cloud:
    – Safety device and Loner Mobile data communicated to the Blackline Cloud, including but not limited to personal information (including phone number), gas readings, locations and alert events including environmental gas exposure, no-motion, fall detection, SOS and silent SOS events
    – Such data is accessible to authorized users through our Blackline Live user portal that runs on Amazon Web Services with Blackline Analytics reporting and visualization that runs on Microsoft Power BI
    – Contact information (such as name, email address, phone number), company and job title and demographic information.
2. Gebruik van persoonlijke informatie

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze diensten te leveren en te verbeteren:
  - Uw account te beheren en met u te communiceren
  - Vragen te beantwoorden en ondersteuningsservices te bieden
  - Uw ervaring aan te passen en te personaliseren
  - Gebruik te analyseren en onze Websites te verbeteren
 2. Om marketing en andere communicatie te leveren met uw opt-in:
  - Verzenden van promotiemateriaal en nieuwsbrieven
  - Uitvoeren van enquêtes, prijsvragen en andere marketingactiviteiten
  - Communiceren van belangrijke updates en aankondigingen
 3. Naleving van wettelijke verplichtingen handhaven:
  - Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
  - Onze wettelijke rechten handhaven en fraude voorkomen
 4. Provide safety services for Blackline safety devices and Loner Mobile:
    • To be able to call or SMS a user who may be in an emergency situation
    • To provide location awareness for safety reasons
    • For analytics data for organizations to optimize their workflow.

3. Delen en openbaar maken van gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden delen met derden:

 1. Gecontracteerde dienstverleners:
  We kunnen vertrouwde externe dienstverleners ("Gecontracteerde dienstverleners") inschakelen om ons te helpen bij het leveren van onze diensten. Deze dienstverleners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
 2. Juridische vereisten:
  We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven als dit wordt vereist door de wet, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie.
 3. Bedrijfsoverdrachten:
  In het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen als onderdeel van de transactie.

4. Internationale gegevensoverdracht
Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten uw thuisland, waaronder Canada, de Europese Economische Ruimte (EER), de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen passende voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het implementeren van standaard contractuele clausules of het vertrouwen op andere juridische mechanismen.

5. Gegevensbewaring
We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in dit Privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Na beëindiging van uw servicecontract met betrekking tot cloud-verbonden veiligheidscontroleapparaten bewaren we uw persoonlijke gegevens voor een periode van drie jaar, tenzij anders vereist door de wet of noodzakelijk voor legitieme zakelijke doeleinden.

6. Uw rechten
U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Deze rechten omvatten het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht op beperking van of bezwaar tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de informatie in Sectie 8.

7. Beveiliging
We zetten ons in voor een veilige omgeving om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag is echter 100% veilig en we kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

8. EU-VS Data Privacy Framework
Blackline Safety voldoet aan het EU-VS Data Privacy Framework programma (EU-VS DPF), de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework programma (Swiss-U.S. DPF) zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce. Blackline Safety heeft aan het U.S. Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de principes van het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF Principes) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken (verwerken) en bewaren van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie op grond van het EU-VS DPF en van het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op grond van de UK Extension to the EU-U.S. DPF.

Blackline Safety heeft ook verklaard aan het Amerikaanse Ministerie van Handel dat het zich houdt aan de Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken (verwerken) en bewaren van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland in afhankelijkheid van de Swiss-U.S. DPF. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de EU-VS DPF-beginselen en/of de Zwitsers-Amerikaanse DPF-beginselen, gelden de desbetreffende DPF-beginselen. Ga voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

9. Controle over uw gegevens
Volgens de DPF hebben personen uit de EU, het VK en Zwitserland het recht op toegang tot, inzage in, bijwerking van, correctie van en verwijdering van uw gegevens indien deze niet volgens de DPF-principes zijn behandeld. Personen kunnen deze rechten uitoefenen via uw Blackline Live account of door contact met ons op te nemen via privacy@blacklinesafety.com. U kunt er ook voor kiezen om de informatie die u aan ons verstrekt te beperken via uw accountinstellingen. Als we bepaalde informatie nodig hebben om de door ons gecontracteerde diensten aan u te kunnen leveren, zal de impact van het niet verstrekken van deze informatie duidelijk worden gemaakt tijdens uw onboarding-diensten die worden geleverd door ons Client Implementations-team, of op het punt van gegevensinvoer op de betreffende Website. We zullen een individuele opt-out keuze bieden, of opt-in voor gevoelige gegevens, voordat we uw gegevens delen met derden anders dan onze gecontracteerde dienstverleners, of voordat we ze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd.

10. Privacyverzoeken
Om het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te beperken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij privacy@blacklinesafety.com. U kunt er ook voor kiezen om de informatie die u aan ons verstrekt te beperken via uw accountinstellingen. Als we bepaalde informatie nodig hebben om de door ons gecontracteerde diensten aan u te kunnen leveren, zal de impact van het niet verstrekken van deze informatie duidelijk worden gemaakt tijdens uw onboarding-diensten door ons Client Implementations-team, of op het punt van gegevensinvoer op de betreffende Website. We bieden een individuele opt-out keuze, of opt-in voor gevoelige gegevens, voordat we uw gegevens delen met derden anders dan onze gecontracteerde serviceproviders, of voordat we ze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd. Om een verzoek in te dienen om het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te beperken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar privacy@blacklinesafety.com.

Blackline Safety verantwoordelijk en aansprakelijk blijft onder de EU-U.S. DPF en de Britse uitbreiding en/of de Swiss-U.S. DPF als een derde partij die wij inhuren persoonlijke informatie namens ons verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de DPF-principes, tenzij Blackline bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de zaak die de schade veroorzaakt.

11. Privacy klachten
In overeenstemming met de DPF Principes, Blackline Safety verplichten wij ons om klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland met vragen of klachten over ons DPF-beleid dienen eerst contact op te nemen met Blackline Safety op: privacy@blacklinesafety.com

Blackline Safety heeft verder toegezegd onopgeloste DPF-klachten door te verwijzen naar BBB Data Privacy Framework Services, een onafhankelijke aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als wij uw klacht niet hebben opgelost, neem dan contact op met of ga naar bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van BBB Data Privacy Framework Services zijn gratis voor jou.

Als je klacht over het Data Privacy Framework niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kun je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor sommige resterende claims die niet via andere verhaalmechanismen zijn opgelost. Zie mijn rechten onder het Data Privacy Framework www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

De Federal Trade Commission (FTC) heeft jurisdictie met onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid over Blackline Safety USA Corp.'s compliance with the Data Privacy Framework.

12. Wijzigingen in dit Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde bij te werken of te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat het bijgewerkte Privacybeleid op onze Websites is geplaatst. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele updates.

Door onze Websites te gebruiken na eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid, erkent u en stemt u in met de bijgewerkte praktijken die hierin worden beschreven.

13. Blackline oplossingenportfolio

Dit privacybeleid is van toepassing op Blackline's volledige oplossingenportfolio dat bestaat uit, maar niet beperkt is tot de volgende aanbiedingen:

 1. Blackline Live gebruikersportaal:
  - Onze primaire interface voor veiligheidsmonitoring, algemene rapportage en visualisatie en configuratiebeheer
  - Werkt op onze Blackline Cloud (gehost door Amazon Web Services). 
 2. Diensten voor meldingen en waarschuwingen per e-mail en sms:
  - Waarschuwingen en meldingen geven met betrekking tot door werknemers gedragen apparaten
  - Werken op onze Blackline Cloud (gehost door Amazon Web Services)
 3. Blackline Analytics worden geleverd via ons Blackline Live gebruikersportaal:
  - Inclusief essentiële rapporten (inclusief onze gasdetectietabel) en aangepaste rapporten  
 4. Blackline Analytics geleverd via e-mailservices:
  - Inclusief essentiële rapporten (inclusief onze gasdetectietabel) en aangepaste rapporten.
 5. Blackline 24/7 live bewaking:
  - Geleverd door onze Safety Operations Center en Alarm Ontvangst Centrum partners
 6. Software-API's:
  - Interfaces voor klanten en partners om softwaretoepassingen te ontwikkelen
  - Werken op onze Blackline Cloud (gehost door Amazon Web Services)
 7. Blackline's Loner Mobile app:
    • Personal Safety App for iPhone® or Andriod™

   

14. Neem contact met onsop
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot dit Privacybeleid of onze gegevenspraktijken, kunt u contact met ons opnemen via:

Blackline Safety Corp.
Unit 100 803 24 Avenue SE
Calgary, AB Canada
T2G 1P5
E-mail: privacy@blacklinesafety.com

We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is reageren op je vragen en je zorgen wegnemen.