<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Privacy

Ingangsdatum: 3 september 2019

Blackline Safety Corp zet zich in om de veiligheid en bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij over u verzamelen, hoe wij deze informatie verwerken en delen, en welke opties u hebt om uw persoonlijke informatie te beheren.

Kennisgeving: 5 februari 2023

Op 5 februari 2023, Blackline Safetywerd door een vertegenwoordiger van een cliënt meegedeeld dat een rapport dat beschikbaar was op het webportaal Blackline Live aanvullende informatie bevatte die niet rechtstreeks betrekking had op hun rekening. Blackline Safety onmiddellijk een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het rapport in kwestie. Het bleek dat vijf rapporten op Blackline Live toegang gaven tot een beperkte hoeveelheid gegevens van andere cliëntenrekeningen als gevolg van een fout bij het instellen van de toegangsbeperkingen, die is gecorrigeerd. Deze rapporten bevatten de volgende informatie voor de klant en andere Blackline Safety klanten: voor- en achternamen van werknemers, bedrijfsnaam en e-mailadressen van het bedrijf gekoppeld aan een Blackline Safety apparaat. In de beschikbare logboeken had Blackline geen gegevens over de toegang tot deze rapporten door een andere klant.

 

Informatie die wij verzamelen

Om de Blackline Safetywebsites en diensten te exploiteren, hebben wij bepaalde informatie van u nodig. In dit gedeelte wordt beschreven welke informatie wij verzamelen en hoe wij die verzamelen.

Onze diensten zijn niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van hen.

Wanneer u op onze websites surft

Onze websites omvatten verschillende publiek toegankelijke webeigenschappen onder het blacklinesafety.com domein, zoals www.blacklinesafety.com en support.blacklinesafety.com, Blackline Live safety portal en https://partners.blacklinesafety.com. Wij verzamelen de volgende informatie met uw toestemming.

Wat wordt verzameld Hoe het wordt verzameld
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, functie, bedrijf Van formulieren die u invult om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of functies van de websites
IP-adres, cookie/pixelinformatie Van uw webbrowser wanneer u onze websites bezoekt. Wij plaatsen onze eigen cookies, en maken gebruik van derde partijen (zoals AppNexus, DoubleClick, Google Analytics, HubSpot, Marin Software, OpenX, Rubicon Project, Twitter, Wistia, Yahoo) die hun eigen cookies en/of pixels plaatsen.
Uw specifieke activiteiten op de websites Door uw webverkeer te koppelen aan de cookies/pixels die u van ons of van derden accepteert
Alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt Van formulieren op onze websites, of in e-mails of telefoongesprekken die u met ons voert

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Onze diensten omvatten het Blackline Live portaal en bijbehorende webdiensten. Deze diensten zijn alleen toegankelijk met uw wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount. Wij verzamelen de volgende informatie in het kader van ons servicecontract. U wordt geadviseerd de account niet met meer informatie te vullen dan hieronder is vermeld.

Wat wordt verzameld

Hoe het wordt verzameld

Naam, e-mail adres, wachtwoord Via een aanmeldingsformulier wanneer u een account aanmaakt, of wanneer uw werkgever een account voor u aanmaakt
Telefoonnummer, postadres, functie, bedrijf Van formulieren onder uw gebruikersprofiel, door uzelf of uw werkgever.
IP-adres, cookie/pixelinformatie Van uw webbrowser wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij plaatsen onze eigen cookies, en maken gebruik van derde partijen (zoals Google Analytics, HubSpot) die hun eigen cookies en/of pixels plaatsen.
Uw specifieke activiteiten op de websites Door uw webverkeer te koppelen aan de cookies/pixels die u van ons of van derden accepteert
Alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt Uit antwoordprotocollen en andere formulieren op onze websites, of in e-mails of telefoongesprekken die u met ons voert
Wanneer u onze apparaten of mobiele app gebruikt

Wanneer u een Blackline Safety apparaat draagt of onze mobiele app gebruikt, wordt de volgende informatie verzameld en bewaard in een account (ofwel uw account ofwel de account van uw werkgever). We verzamelen de volgende informatie in het kader van ons servicecontract.

Wat wordt verzameld Hoe het wordt verzameld
Naam, telefoonnummer, postadres, functie, bedrijf Van formulieren onder de account waarop uw apparaat of mobiele app staat (ofwel uw account, ofwel de account van uw werkgever als zij de eigenaar zijn van het apparaat of de mobiele app)
Informatie over de plaats Van locatiesensoren of informatie over zendmasten in uw toestel of mobiele app
Telefoongesprekken Vanuit de spraakoproepfunctie van veiligheidsapparaten met spraakondersteuning (maar niet onze mobiele app)

Hoe wij uw informatie gebruiken

In dit gedeelte wordt uiteengezet hoe uw informatie wordt gebruikt om ons platform te exploiteren en u informatie en diensten te verstrekken.

  • Zoals vereist om een contract met u of uw werkgever op te stellen wanneer u of uw werkgever een overeenkomst sluit voor onze veiligheidsdiensten. Dit kan onder meer inhouden dat uw identiteit wordt geverifieerd, betalingen worden verwerkt en met u wordt gecommuniceerd.
  • Om het gebruik van onze websites en online diensten te controleren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites te controleren, te verbeteren en te beschermen.
  • Om te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die wij van u ontvangen over onze website of onze producten of diensten.
  • Om u informatie te verstrekken over nieuwe producten, diensten, nieuwsbrieven, informatieve e-mails, en onderzoek naar toekomstige productideeën of -verbeteringen, en om onze communicatie naar u toe te personaliseren
  • om u te kunnen uitnodigen deel te nemen aan marktonderzoek of enquêtes
  • Informatie verzameld via de Blackline Safety websites zal worden geanonimiseerd en geaggregeerd om ons in staat te stellen onze diensten te verbeteren.

Hoe wij uw informatie delen

In dit deel wordt uiteengezet wie toegang heeft tot uw informatie, en onder welke omstandigheden.

Blackline en onze dienstverleners

Indien nodig om contractuele verplichtingen na te komen Blackline Safety kan personeel, evenals onze dienstverleners, toegang hebben tot uw informatie. Dit omvat bijvoorbeeld ons verkoop-, ontwikkelings- en operationeel personeel, Blackline Safety website hostingbedrijven, infrastructuurleveranciers, cartografie- en communicatiedienstverleners. Onze overeenkomsten met dienstverleners vereisen dat zij hetzelfde niveau van bescherming van uw gegevens bieden als wij.

Wettelijke en/of administratieve toegang

Wij kunnen uw informatie delen met derden die een legitieme reden hebben om deze in te zien. Dit kan bijvoorbeeld gaan om situaties zoals toegang door de wetshandhavingsinstanties, zaken betreffende de nationale veiligheid, bedrijfsacties zoals verkoop of fusie, of het aanpakken van computerfraude en -misbruik.

Uw werkgever en zijn afgevaardigden

Bij gebruik van een Blackline Safety apparaat of mobiele app van uw werkgever gebruikt, heeft uw werkgever toegang tot uw informatie via zijn serviceaccount. Als zij het beheer van dat apparaat of die mobiele app hebben gedelegeerd aan een andere Blackline Live-account (bijvoorbeeld aan een Safety Operations Center van een derde partij), dan kan die accounteigenaar ook toegang krijgen tot uw informatie.

Hoe u uw informatie beheert

In dit deel worden uw mogelijkheden beschreven om uw informatie te controleren en uw rechten uit te oefenen.

U hebt het recht om uw informatie in te zien, te controleren, bij te werken, te corrigeren of te wissen. U kunt er ook voor kiezen om de informatie die u aan ons verstrekt te beperken. Als wij bepaalde informatie nodig hebben om de door ons gecontracteerde diensten aan u te kunnen leveren, wordt u bij binnenkomst duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn als u deze informatie niet verstrekt. Voor zakelijke accounts kan het nodig zijn dat u contact opneemt met uw werkgever om uw recht op toegang, inzage, bijwerking, correctie of verwijdering van uw informatie uit te oefenen.

Bij de behandeling van verzoeken in het kader van uw rechten hebben wij specifieke informatie van u nodig, zodat wij uw identiteit en recht op toegang kunnen bevestigen, en uw informatie kunnen opzoeken en verstrekken, met inachtneming van eventuele toepasselijke wettelijke of technische beperkingen. In uitzonderlijke gevallen kan ook een redelijke vergoeding worden gevraagd om de administratieve kosten te dekken

Opt-out

U kunt zich uitschrijven of afmelden voor mededelingen die u van ons ontvangt, door gebruik te maken van de link die in de mededeling is opgenomen. Voor Blackline Safety gebruikers van het apparaat of de mobiele app, betekent afmelding dat Blackline Safety niet in staat zal zijn om alarmen vanaf het apparaat te monitoren of erop te reageren.

Beheer van cookies

Blackline maakt gebruik van industriestandaard cookie- en pixeltechnologieën. U kunt deze beheren via de instellingen van uw webbrowser. Raadpleeg de documentatie van uw browser voor instructies over het beheren van cookies.

Contacteer ons

Als u vragen hebt of een van uw rechten wilt uitoefenen (waaronder toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of intrekking van de toestemming voor verwerking), kunt u contact met ons opnemen via privacy@blacklinesafety.com.

Voor de EU: Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als u vragen hebt of een van uw rechten wilt uitoefenen (waaronder toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of intrekking van de toestemming voor verwerking), kunt u contact met ons opnemen via privacy@blacklinesafety.com. Ingezetenen van de EU en Zwitserland hebben ook het recht om klachten rechtstreeks in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Een uitgebreide lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u op https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm

Beveiliging en bewaring van gegevens

Wij streven ernaar redelijke, in de sector gangbare controles te gebruiken (een combinatie van organisatorische, technische en administratieve maatregelen) om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde of onwettige toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Geen enkel systeem is gegarandeerd perfect; als u van mening bent dat de veiligheid of privacy van uw informatie in het gedrang is gekomen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit beleid.

Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig of toegestaan is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze werd verkregen. Bewaartermijnen zijn gebaseerd op criteria waaronder de periode dat wij een relatie met u hebben en diensten aan u verlenen, alsmede onze wettelijke verplichtingen jegens u en anderen.

Grensoverschrijdende overmakingen

De informatie die wij van u verzamelen, wordt overgebracht naar en opgeslagen in de Verenigde Staten, in de us-east-1 regio van de Amazon AWS cloud, die is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Uw informatie kan ook worden verwerkt door Blackline personeel dat zich in Canada bevindt. Commerciële organisaties in Canada vallen onder een EU-toereikendheidsbesluit EU-Canada-toereikendheidsbesluit. In het algemeen worden uw gegevens niet doorgegeven aan een derde land, tenzij alle vereiste wettelijke beschermingen aanwezig zijn.

Privacyschild EU-VS

Blackline Safety USA Corp. (Blackline Safety) is geregistreerd bij het EU-VS en Zwitsers-VS Privacyschild.

Blackline Safety zet zich in voor de beveiliging en bescherming van de door de klant (verantwoordelijke) ingevoerde persoonlijke informatie en uw mogelijkheden om uw persoonlijke informatie te controleren.

Blackline Safety is een verwerker van informatie die wordt beheerd door de accountbeheerder voor uw bedrijfsaccount. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u verzamelen, hoe wij deze verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw persoonlijke informatie te beheren. Voor zakelijke accounts moet u mogelijk contact opnemen met uw werkgever om uw recht op toegang, inzage, bijwerking, correctie of verwijdering van uw gegevens uit te oefenen. Wij zullen u helpen bij het uitoefenen van deze rechten, indien nodig.

Blackline Safety voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Blackline Safety heeft aan het Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield Principles. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen doorslaggevend. Voor meer informatie over het Privacy Shield programma, en om onze certificering te bekijken, bezoek https://www.privacyshield.gov/.

Op grond van de Privacy Shield Frameworks hebben personen uit de EU, het VK en Zwitserland het recht op toegang tot, beoordeling, bijwerking, correctie van informatie en verwijdering van uw informatie indien deze niet is behandeld in overeenstemming met de Privacy Shield Principles. Personen kunnen deze rechten uitoefenen onder uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen via privacy@blacklinesafety.com. U kunt er ook voor kiezen om de informatie die u aan ons verstrekt te beperken onder uw accountinstellingen. Als wij bepaalde informatie nodig hebben om de door ons gecontracteerde diensten aan u te kunnen leveren, zal bij het invoeren van de informatie duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn als u deze informatie niet verstrekt. Wij zullen een individuele opt-out keuze bieden, of opt-in voor gevoelige gegevens, voordat wij uw gegevens delen met derden anders dan onze agenten, of voordat wij ze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd. Om het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te beperken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij privacy@blacklinesafety.com.

Blackline Safety blijft verantwoordelijk en aansprakelijk onder het EU-U.S. Privacy Shield Framework en/of het Swiss-U.S. Privacy Shield als een derde partij waarmee wij samenwerken persoonsgegevens namens ons verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met het Privacy Shield, tenzij, Blackline bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de zaak die de schade heeft veroorzaakt.

In overeenstemming met de Privacy Shield-beginselen, Blackline Safety verbindt het zich ertoe om klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie door ons op te lossen. Personen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland die vragen of klachten hebben over ons Privacy Shield-beleid, dienen eerst contact op te nemen met Blackline Safety op: privacy@blacklinesafety.com

Blackline Safety heeft verder toegezegd onopgeloste klachten over het Privacy Shield door te verwijzen naar BBB EU PRIVACY SHIELD, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als we uw klacht niet hebben opgelost, neem dan contact op of bezoek https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ of meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van BBB EU PRIVACY SHIELD worden u gratis aangeboden.

Als uw Privacy Shield-klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende claims die niet via andere verhaalmechanismen kunnen worden opgelost. Zie Privacy Shield Bijlage 1 op https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

De Federal Trade Commission heeft jurisdictie met handhavingsbevoegdheid over Blackline Safety de naleving door USA Corp. van het Privacy Shield.

Beleidsupdates en contactinformatie

Wij werken ons Privacybeleid van tijd tot tijd bij. De "Ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid geeft de meest recente herziening weer. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.

Als u vragen hebt over ons beleid, over onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@blacklinesafety.com.