<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Veiligheid van werknemers in de industrie van natuurlijke hulpbronnen: 7 incidenten die u niet over het hoofd mag zien

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 18 februari 2016

loner-worker-remote-2De sector natuurlijke hulpbronnen omvat bosbouw, mineralen, metalen, mijnbouw en energie. Bemanningen staan voor vele uitdagingen bij het werken in geïsoleerde gebieden over de hele wereld. Het is uw taak ervoor te zorgen dat het juiste veiligheidsbeleid wordt gevoerd om uw waardevolste bezit te beschermen: uw werknemers.

Geologen, landmeters, inspecteurs, houthakkers en mijnwerkers werken vaak in afgelegen gebieden van de wereld waar satellietdekking de enige manier is om te communiceren. Werknemers die in een extreem isolement werken, vaak omringd door machines, gevaarlijke goederen en onvoorspelbare weersomstandigheden, lopen het risico vast te komen zitten, zonder dat iemand in de buurt dat opmerkt.

Steenboren, mineralenlaboratoria, explosies, versperringen en bewegende voorwerpen kunnen eenzame werknemers in nood brengen. Jaarlijks doen zich duizenden incidenten voor waardoor eenzame werknemers in de mijn- en bosbouw arbeidsongeschikt worden. Voor sommigen betekenen langdurige verwondingen dat ze nooit meer kunnen werken.

Het Bureau of Labor Statistics (BLS) registreerde 749 dodelijke ongevallen in natuurlijke hulpbronnen en mijnbouw in 2014. Bovendien meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) meldt dat mijnbouw het gevaarlijkste beroep ter wereld blijft.

Blog Image--Part 6 van 6- buddy systeemU bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw teamleden die elke dag hun leven riskeren voor uw bedrijf, werkend in een gevaarlijke omgeving. Hier bespreken we zeven incidenten die u niet over het hoofd mag zien in de sector van de natuurlijke hulpbronnen.

1. FALLS

Werken op hoogte, met gevaarlijk materieel en in onvoorspelbare weersomstandigheden kan uiterst gevaarlijk zijn. De belangrijkste doodsoorzaak in de mijnbouw is "vallen van dak/zijkanten/hoge muren" en is verantwoordelijk voor ongeveer 24% van alle dodelijke ongevallen in de mijnbouw, volgens een studie uitgevoerd door het ministerie van primaire industrieën van New South Wales.

De Canadees centrum voor gezondheid en veiligheid op het werk (CCOHS) meldt dat meer dan 42.000 werknemers jaarlijks gewond raken als gevolg van valongevallen.

Ondertussen in de Verenigde Staten, heeft het Bureau of Labor Statistics meldt 247.120 niet-dodelijke gevallen van vallen, uitglijden en struikelen in 2014 en bijna 800 dodelijke ongevallen in 2014, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

2. ELEKTRISCH

Volgens de Electrical Safety Foundation International (ESFI), zijn incidenten met elektriciteit de nummer 1 oorzaak van dodelijke ongevallen op het werk in de energiesector, die deel uitmaakt van de sector van de natuurlijke hulpbronnen. Een studie gepubliceerd door de Nationale Veiligheidsraad in de Verenigde Staten meldt dat alleen al door elektrische risico's elk jaar honderden dodelijke ongevallen op de werkplek plaatsvinden en duizenden mensen gewond raken.

loner-worker-remote-4Ook in de water- en aardgassector doen zich veelvuldige incidenten voor, die vaak arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Soms hebben deze incidenten een dodelijke afloop.

3. INSTORTINGEN EN EXPLOSIES

Het graven en graven van sleuven zijn twee cruciale onderdelen van het mijnbouwproces, met gevaarlijke werkomgevingen, vooral voor eenzame werknemers.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) meldt dat instortingen kunnen voorkomen bij het graven van sleuven, waar werknemers gemakkelijk bekneld kunnen raken of klem kunnen komen te zitten tussen materialen.

De Mine Safety and Health Administration (MSHA) in de Verenigde Staten meldde 27 dodelijke slachtoffers onder werknemers in de steenkool-, metaal- en niet-metaalmijnbouw voor 2015. Het MHSA meldde ook 15 grootschalige mijnexplosies tussen 1970-2010. Deze explosies kostten aan honderden mensen het leven.

4. VALLENDE BOMEN

Volgens de IAO biedt de bosbouwsector werk aan 13,7 miljoen werknemers wereldwijd. In de bosbouw kunnen vallende bomen dodelijke gevolgen hebben.

Volgens de ILO, “zijn vallende bomen, zelfs relatief kleine, en de losse takken die ze vergezellen uiterst gevaarlijk en kunnen ernstige ongevallen veroorzaken".

home-bronnen-bannerEn ook de cijfers zijn alarmerend. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geeft aan dat in 2010, de De houtindustrie was verantwoordelijk voor 70 dodelijke slachtofferseen percentage dat 21 keer hoger ligt dan het algemene sterftecijfer in de Verenigde Staten in 2010.

5. LONG-HAUL VERVOER VAN GOEDEREN EN RIJDEN

Ongeacht waar een werknemer rijdt - op een lange snelweg of tussen bouwplaatsen - chauffeurs van alle soorten vervoer kunnen worden uitgedaagd door zware ladingen, slecht weer, andere chauffeurs en onvoorspelbare leden van het publiek.

loner-worker-remote-1Lange diensten en fysiek uitdagende taken - zoals zwaar tillen en gevaarlijke werkomgevingen - dragen bij tot vermoeidheid van de werknemers. De U.S. Department of Transportation In 2013 steeg het aantal gemelde dodelijke slachtoffers tot bijna 4 000, onder wie vrachtwagenchauffeurs, inzittenden van voertuigen die in botsing kwamen met grote transportvrachtwagens en voetgangers. In datzelfde jaar werden ook meer dan 32.000 verkeersdoden gemeld voor alle soorten voertuigen.

6. KOUDSTRESS

De sector van de natuurlijke hulpbronnen vereist dat veel personeel buiten werkt. De U.S. Occupational Safety & Health Administration (OSHA) waarschuwt dat langdurige blootstelling aan vriezende of koude temperaturen ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals loopgraafvoeten, bevriezing en onderkoeling. En in extreme gevallen kan blootstelling leiden tot de dood.

loner-worker-remote-3"Gevaarstekenen zijn onder meer ongecontroleerd rillen, onduidelijke spraak, onhandige bewegingen, vermoeidheid en verward gedrag. Als deze tekenen worden waargenomen, bel dan voor noodhulp."

En de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geeft voorzorgsadvies: "Werknemers die worden blootgesteld aan extreme kou of werken in een koude omgeving kunnen het risico lopen van koude stress."

7. HITTE STRESS

De CDC identificeert dat symptomen van hittestress door blootstelling aan extreme hitte kunnen leiden tot beroepsziekten en verwondingen.

Blog Afbeeldingen--Milieu"Hittestress kan leiden tot een hitteberoerte, hitte-uitputting, hittekrampen of hitte-uitslag. Hitte kan ook het risico op verwondingen bij werknemers verhogen, omdat het kan leiden tot zweterige handpalmen, beslagen veiligheidsbrillen en duizeligheid. Brandwonden kunnen ook ontstaan als gevolg van toevallig contact met hete oppervlakken of stoom."

DE ONDERSTE REGEL

Als werkgever is het uw plicht ervoor te zorgen dat de juiste uitrusting aanwezig is om uw eenzame werknemers te beschermen tegen warme en koude omgevingen.

Beschikt u over de juiste procedures om uw personeel in geval van een incident een noodoproep te sturen?

Ontdek het nu. Laten we eens praten over hoe we kunnen helpen uw huidige veiligheidsbewakingsprogramma te verbeteren, neem contact met ons op vandaag nog.

Natuurlijke hulpbronnen

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten