<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

H2S Detector - Wat Blackline's Nieuwe G7 Levert

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 03 april 2017

H2S blootstelling

Zoals we in deel één van onze H2S-serie hebben besproken, is waterstofsulfide een snelwerkend gif, dat vele systemen in het lichaam beïnvloedt. Draagbare gassensoren zijn nodig voor vroegtijdige detectie en alarmering, aangezien de zintuigen van het lichaam geen betrouwbare indicatoren zijn. Blootstelling aan lage niveaus van H2S-gas binnen een korte periode zal meestal geen nadelige gevolgen hebben bij een gezond persoon, hoewel langdurige blootstelling of blootstelling aan hoge niveaus van het gas kan leiden tot onmiddellijke, blijvende gevolgen. Om uw team veilig te houden, is een H2S-detector met een snelle reactietijd en een stevige constructie belangrijk voor gebruik in omgevingen waar H2S-gas kan voorkomen.

Het verschil tussen de G7

H2S-detector

Traditionele gasdetectoren werken op dezelfde manier als rookmelders: ze waarschuwen alleen de drager en de personen binnen gehoorsafstand voor een potentieel gevaarlijke omgeving. Om gasdetectors maximaal te laten renderen, zijn draadloze connectiviteit en live monitoring cruciale verbeteringen ten opzichte van traditionele gasdetectieapparatuur. Blackline's nieuwe G7-oplossing biedt een allesomvattende, verbonden veiligheidsmonitoring als aanvulling op gasdetectie, voor gevaarlijke omgevingen waar H2S werknemers in een mum van tijd kan uitschakelen of bewusteloos kan maken.

G7 verbindt werknemers met de live 24/7 monitoringteams van Blackline, die onmiddellijk reageren wanneer een waarschuwing wordt gecommuniceerd en indien nodig onmiddellijk hulp bieden - mocht een werknemer via de SOS-knop van G7 om hulp roepen, een val worden gedetecteerd of een gasalarm worden geactiveerd. Dankzij de connectiviteit neemt het vertrouwen van de werknemers in gevaarlijke omgevingen toe, omdat ze weten dat ze verbonden zijn en in de gaten worden gehouden door echte mensen.

H2S-sensoren

H2S-detector

Blackline Safety maakt gebruik van de in de industrie gebruikelijke elektrochemische sensor voor zijn H2S-detectorproducten, plus koolmonoxide en ammoniak. In elektrochemische sensoren ondergaat het doelgas een chemische reactie waarbij in de sensor een stroom wordt opgewekt die evenredig is met de concentratie van het aanwezige gas. Een sensorelektrode en een tegenelektrode staan in contact met en worden gescheiden door een elektrolyt. Gas komt de sensor binnen en komt in wisselwerking met de werkende elektrode waar het ofwel wordt geoxideerd, waarbij zuurstof wordt opgenomen en/of elektronen worden afgegeven, ofwel wordt gereduceerd, waarbij zuurstof wordt afgegeven en/of elektronen worden opgenomen. De geproduceerde stroom is een direct resultaat van hoeveel van het doelgas wordt geoxideerd of gereduceerd bij de werkende elektrode. De elektrochemische sensor van Blacklineheeft een lagere detectiegrens voor H2S van 0,5 ppm.

H2S-detector - de voordelen van live monitoring

H2S is een gas dat bij hoge concentraties werknemers binnen enkele ademteugen bewusteloos kan maken - maar zelfs wanneer een werknemer zichzelf niet meer kan redden, is het nog niet te laat. Traditionele gasdetectoren werken op dezelfde manier als rookmelders: ze waarschuwen alleen de drager en de personen binnen gehoorsafstand voor potentieel gevaarlijke situaties. Naast een reactietijd van t90 die binnen 20 seconden een gasmeting voor H2S oplevert, geeft de G7 ook elke H2S-detectormeting boven vooraf ingestelde drempels in real-time door aan het live-bewakingspersoneel. Werknemers die met een incident te maken krijgen, ervaren extreme stress. Zelfs wanneer zij niet kunnen reageren, kan het bewakingspersoneel via een industriële tweewegluidsprekertelefoon in voortdurend contact staan met de getroffen werknemer.

Beheer van noodmaatregelen in real time

SOC

Na een incident telt elke seconde. In levensbedreigende situaties kan de manier waarop een reactie op een noodsituatie wordt beheerd, het verschil betekenen tussen een optimale redding en een herstel. Wanneer een alarm wordt geactiveerd, of het nu een H2S-detector is of een gevallen medewerker, komt het bewakingspersoneel van Blacklinein actie.

  • 00m 01s: G7 stuurt een hoog H2S alarm naar het Blackline Live netwerk
  • 00m 02s: Blackline's live monitoring team ontvangt de lezing van de H2S-detector en de locatie van de werknemer
  • 00m 31s: Spraakoproep is tot stand gebracht met de werker
  • 00m 40s: Het teamlid ontvangt een gesproken waarschuwing en verzamelt zich in een veilige zone OF de dichtstbijzijnde hulpdiensten worden verwittigd en naar de plaats van de werknemer geleid

Met G7 worden reddingen geoptimaliseerd zodat meer levens kunnen worden gered.

Naleving van de gasdetectievoorschriften en rapportage

Met G7 worden alle incident- en gasdetectiegegevens in real-time doorgegeven aan het Blackline Safety netwerk voor opslag en rapportage. Hoewel H2S gewoonlijk geen blijvende gezondheidseffecten veroorzaakt na een geringe blootstelling aan lage niveaus, kan een aanhoudende of langdurige blootstelling resulteren in chronische aandoeningen. Met de incidentenrapportage van G7 kunnen gebieden met aanhoudende lekken worden geïdentificeerd, zodat passende veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

Een H2S-detector of persoonlijke veiligheidsmonitor kan niet waarschuwen voor een bedreigende gebeurtenis als ze niet correct worden gebruikt. G7 is een alles-in-één oplossing, die het aantal apparaten dat een werknemer bij zich moet dragen vermindert, en het gebruik voortdurend bijhoudt voor rapportage. Als een werknemer verzuimt zijn apparaat te dragen of het op de juiste manier te gebruiken, beschikken veiligheidsmanagers over de gegevens om de nodige actie te ondernemen.

Hoewel H2S elektrochemische sensoren zeer betrouwbaar zijn, is het de beste praktijk om ervoor te zorgen dat de sensor regelmatig wordt getest en gekalibreerd om nauwkeurige meetwaarden te garanderen. G7 beheert alle kalibratie- en bumptestherinneringen over-the-air en waarschuwt het gebruik van de komende vervaldata, zodat de naleving kan worden gehandhaafd. Gegevens worden vervolgens opgeslagen voor rapportage en doorgegeven aan Blackline's servers. Met G7 zijn de tools om uw wagenpark te beheren en naleving te garanderen in real-time beschikbaar, binnen handbereik.

Blackline Live

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten