<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

7 veiligheidsincidenten waarvoor u moet oppassen in de olie- en gasindustrie

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 10 maart 2016

De olieprijzen zijn laag en veel bedrijven worden geconfronteerd met budgetbeperkingen en bezuinigingen. Toch mogen gezondheids- en veiligheidsprogramma's niet op een laag pitje worden gezet. Integendeel, ze moeten worden gecultiveerd om de veiligheid van de Olie & Gas industrie meest waardevolle bezit - uw werknemers.

UPSTREAM, MIDSTREAM OF DOWNSTREAM- HIER ZIJN DE FEITEN

In 2014 meldde de U.S. Occupational Safety and Health Administration dat het aantal dodelijke ongevallen in de olie- en gasindustrie zeven keer hoger ligt dan in alle andere industrieën van de V.S. De Centers for Disease Control and Prevention bepaalden op dat "in de periode 2003-2013 het aantal werkgerelateerde sterfgevallen in de olie- en gaswinningindustrie met 27,6% is gestegen, met een totaal van 1.189 doden."

In Canada heeft het Verantwoordelijk Canadese Energie voortgangsrapport 2014 opgesteld door de Canadian Association of Petroleum Producers vastgesteld dat de "industrie in 2013 acht dodelijke ongevallen kende, vier meer dan in 2012, ondanks de algemene daling van de letselfrequentie."

Blog Afbeeldingen--olie en gas5Ook de Internationale Arbeidsorganisatie een verslag uitgebracht in januari 2016 waarin werd vastgesteld dat "de uitdaging voor de olie- en gasindustrie is om snel en doeltreffend te kunnen reageren op potentiële grote en ernstige incidenten."

Laten we eens kijken naar zeven incidenten die u niet over het hoofd mag zien in de olie- en gasindustrie:

1. VOERTUIGONGEVALLEN

Rijden naar pijpleidingen, pompstations, gassites, of van en naar het werk kan gevaarlijk zijn. Volgens het OSHA zijn ongevallen met voertuigen de belangrijkste oorzaak van dodelijke ongevallen in deze sector.

Ongeacht waar een werknemer rijdt - op een lange snelweg of tussen bouwplaatsen - chauffeurs van alle soorten vervoer kunnen worden uitgedaagd door zware ladingen, slecht weer, andere chauffeurs en onvoorspelbare leden van het publiek.

loner-worker-remote-1Lange diensten en fysiek uitdagende taken - zoals zwaar tillen en gevaarlijke werkomgevingen - dragen bij tot vermoeidheid van de werknemers. De U.S. Department of Transportation In 2013 steeg het aantal gemelde dodelijke slachtoffers tot bijna 4 000, onder wie vrachtwagenchauffeurs, inzittenden van voertuigen die in botsing kwamen met grote transportvrachtwagens en voetgangers. In datzelfde jaar werden ook meer dan 32.000 verkeersdoden gemeld voor alle soorten voertuigen.

2. GETROFFEN DOOR, GEVANGEN IN & GEVANGEN TUSSEN

De OSHA IMIS Database meldt dat drie van elke vijf "dodelijke ongevallen op de bouwplaats in de olie- en gaswinningsindustrie het gevolg zijn van een aanrijding/aanrijding/tussenkomst-gevaren".

De stats bestaan uit gevaren van vele bronnen, waaronder bewegende voertuigen, apparatuur, vallend materiaal en hogedrukleidingen.

Blog Afbeeldingen--olie en gasDe oliewinning kan gevaarlijk zijn, met zeer gevaarlijke werkomgevingen, vooral voor eenzame werknemers. De CDC meldt dat instortingen kunnen voorkomen bij het graven van sleuven waarin werknemers gemakkelijk beklemd kunnen raken of klem kunnen komen te zitten tussen materialen.

3. EXPLOSIES EN BRANDEN

"In de olie- en gasindustrie vallen meer doden door branden en explosies dan in welke andere particuliere bedrijfstak dan ook," aldus een EnergyWire van federale arbeidsstatistieken.

Volgens de National Fire Protection Association (NFPA) Journal "OSHA heeft momenteel normen die branden op boorlocaties en verwondingen als gevolg van branden trachten te voorkomen. Het vereist dat boorbedrijven vluchtroutes, noodactieplannen en brandpreventieplannen opstellen. Het vereist dat werknemers toegang hebben tot vlamwerende kleding, en het geeft aan hoe ontvlambare en brandbare vloeistoffen moeten worden opgeslagen."

VEILIGHEID-INCIDENTEN-olie-gas 

En, het American Petroleum Institute (API) heeft richtlijnen voor olie- en gasbedrijven over de wijze waarop zij met gemeenschappen en eerstehulpverleners moeten omgaan en hen moeten informeren.

4. FALLS

In de Verenigde Staten heeft het Bureau of Labor Statistics melding van 247.120 niet-dodelijke gevallen van vallen, uitglijden en struikelen in 2014 en bijna 800 dodelijke slachtoffers in 2014, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

En, de Canadian Centre for Occupational Health and Safety meldt dat jaarlijks meer dan 42.000 werknemers gewond raken als gevolg van valongevallen.

5. KRAPPE RUIMTES

Werken in besloten ruimten is een van de gevaarlijkste situaties voor onze lijnwerkers.

Industriële veiligheid en hygiëne nieuws meldt “workers moeten vaak besloten ruimten betreden, zoals petroleum- en andere opslagtanks, modderputten, reserveputten en andere uitgegraven ruimten, zandopslagcontainers en andere besloten ruimten rond een boorgat. Veiligheidsgevaren in verband met besloten ruimten zijn onder meer de ontsteking van ontvlambare dampen of gassen. Gezondheidsrisico's zijn onder meer verstikking en blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën."

Blog Afbeeldingen--olie en gas2Werknemers mogen dergelijke besloten ruimten niet betreden, tenzij de juiste opleiding, uitrusting en procedures aanwezig zijn. Een besloten ruimte moet worden geëvalueerd om te bepalen of het een vergunningplichtige ruimte is. Werkgevers moeten een schriftelijk programma hebben voor het betreden van besloten ruimten en moeten voldoen aan alle eisen die zijn uiteengezet in OSHA's vergunningplichtige besloten ruimtes.

Tijdens een OSHA-conferentiewerden de aanwezigen eraan herinnerd dat besloten ruimten "groot genoeg moeten zijn om door een werknemer volledig te kunnen worden betreden en het hem opgedragen werk te kunnen uitvoeren; niet ontworpen zijn voor voortdurende bewoning door de werknemer; een beperkte of beperkte wijze van binnenkomst of uitgang hebben". Deze ruimten kunnen ondergrondse gewelven, tanks, opslagbakken, putten en bedijkte ruimten, vaten, silo's en andere soortgelijke ruimten omvatten.

6. CHEMISCHE BLOOTSTELLINGEN

Het Nationaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid meldt "er is een gebrek aan bestaande informatie over de verscheidenheid en de omvang van de risico's van blootstelling aan chemische stoffen voor werknemers in de olie- en gaswinning. Om te bepalen of er risico's aanwezig zijn, wil het NIOSH partnerschappen ontwikkelen met de olie- en gaswinningsindustrie om chemische blootstellingen op de werkplek te identificeren, te karakteriseren en (indien nodig) te beheersen."

Blog Afbeeldingen--ammoniak gevaarDe NIOSH Oil and Gas Extraction Safety and Health Program geeft aan dat blootstellingen gevaarlijk kunnen zijn. "Blootstellingen zijn episodisch. Ultrafijne deeltjes bleken toe te nemen tijdens perioden van intensief pompen, d.w.z. tijdens hydraulische breukwerkzaamheden." Het rapport vermeldt ook aangegeven:

Blootstellingsrisico's aan chemische risico's omvatten:

  • Gemengde blootstellingen (silica, DPM, VOC's, enz.)
  • Meerdere blootstellingsroutes (inademing, inslikken)
  • Blootstelling van de huid (Pb, oplosmiddelen, PAK's)
  • Risico's van blootstelling/overdracht naar huis

Het is van vitaal belang dat uw teams alle veiligheidsmaatregelen nemen bij het werken met chemicaliën.

7. WERKEN OP AFGELEGEN PLAATSEN

Uw team kan werken op de meest afgelegen locaties voor exploratie, in pompstations of in gasfabrieken. Uw personeel bestaat uit landmeetploegen, groepen olievelddiensten of exploitanten en aannemers.

Blog Afbeeldingen--olie en gas6Onderweg en vaak op afgelegen plaatsen - andere functies zoals operators en pijpleidingwerkers worden ook geconfronteerd met hun deel van de uitdagingen op hun werkterrein. Hoewel procedures voor alleenwerkers er op papier goed uitzien, zijn er ook processen om uw alleenwerkers te helpen wanneer zich een veiligheidsincident voordoet?

Sommige van uw teamleden werken misschien in afgelegen gebieden van de wereld, zijn geïsoleerd in de buitenlucht of worden geconfronteerd met gevaarlijke omstandigheden. Anderen rijden misschien alleen naar afgelegen locaties. Onder eenzame werknemers worden werknemers verstaan die zich buiten het zicht en het geluid van anderen bevinden.

TECHNOLOGIE DIE DE RESPONSTIJD BIJ NOODSITUATIES VERBETERT

Om het verschil te maken, mag er geen tijd worden verspild bij het beheer van uw noodhulp.

Veel organisaties maken nog steeds gebruik van verouderde incheckprocedures om de voortdurende veiligheid van werknemers te waarborgen. Deze aanpak heeft bewezen niet in staat te zijn om snel genoeg te reageren, in real time, om een verschil te maken voor uw lone workers. Een programma voor veiligheidsmonitoring met actieve monitoring is veel beter dan handmatige check-in-processen of steekproefsgewijze controles en stelt uw organisatie veel beter in staat om op elk moment te reageren op veiligheidsincidenten.

Blog Afbeeldingen--olie en gas3Automatische opsporingstechnologie kan het resultaat verbeteren voor een werknemer die tijdens de winter een verwonding op het werk, een gezondheidsincident of een fysieke aanval heeft opgelopen en niet om hulp kan bellen.

Geoptimaliseerde responstijd voor noodgevallen is de kern van Blackline Safety's oplossingen. Wij bieden alle klanten de mogelijkheid om snel te reageren op verwondingen, gezondheidsincidenten en zelfs aanvallen van dieren, in de kortst mogelijke tijd.

Real-time bewakingsoplossingen gecombineerd met communicatie en nauwkeurige positioneringstechnologieën voor werknemers voor elk scenario - binnen, buiten, afgelegen en rijdende locaties. Uw werknemers kunnen overal met vertrouwen werken, vooral in de wintermaanden. In olie- en gastoepassingen waar Blackline's technologie wordt gebruikt, kunnen responders in real-time niet alleen naar een exacte buitenlocatie worden geleid, maar ook naar de exacte verdieping en kamer waar een werknemer zich bevindt als die zich binnen bevindt.

Beschikt u over de juiste procedures om uw olie- en gaspersoneel in geval van een incident een noodreactie te sturen?

Ontdek het nu - laten we eens praten over hoe we kunnen helpen uw huidige veiligheidsbewakingsprogramma te verbeteren. Neem contact met ons op vandaag.

 

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten