<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline Safety Verhoogt DEI-prestaties, stelt Nul-Nul Klimaatdoelstelling vast

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 17 februari 2022
ESG-verslag 2021: 8% meer vrouwen in managementfuncties, 30% meer etnische vertegenwoordiging in het personeelsbestand en verdrievoudiging van het aantal non-profitorganisaties met ambitieuze doelstellingen voor de toekomst

17 februari 2022

Calgary, Canada -- Blackline Safety Corp. (TSX: BLN), een wereldwijde leider in verbonden veiligheidstechnologie met een Hardware-enabled Software-as-a-Service (HeSaaS) bedrijfsmodel, kondigde vandaag aan dat het zijn prestaties op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie in 2021 heeft verbeterd, de betrokkenheid van werknemers heeft gestimuleerd door het personeelsbestand te verdubbelen, en heeft toegezegd tegen het einde van het fiscale jaar 2023 een bedrijf te zijn met een netto-nul-uitstoot. In het vandaag gepubliceerde ESG-rapport (Environmental, Social and Governance, milieu, maatschappij en goed bestuur) voor 2021 wordt gedetailleerd ingegaan op de tot dusver geboekte vooruitgang en de wegen die naar netto-nul leiden.

"Onze connected worker-technologie beschermt meer dan 100.000 mensen en genereert datagestuurde veiligheids- en operationele inzichten die de ESG-prestaties van onze klanten over de hele wereld verbeteren. Wij erkennen al lang het belang van het creëren van duurzame werkplekken die zowel veerkracht als aanpassingsvermogen inbedden in het bedrijfsleven en een betere wereld opbouwen," aldus Cody Slater, Chief Executive Officer en voorzitter bij Blackline Safety.

"Ik ben trots op de prestaties die we in fiscaal 2021 hebben geleverd met betrekking tot onze eigen ESG-prestaties door het vergroten van de diversiteit van ons personeelsbestand, het ondersteunen van de gemeenschappen waarin we actief zijn en het afstemmen op de net-nuldoelstellingen van de samenleving, klanten en investeerders. In 2022 zullen we verder bouwen op de geboekte vooruitgang, onder meer door te streven naar 100% gebruik van hernieuwbare energie in het hele bedrijf tegen het einde van het jaar. Blackline heeft een beleid van loongelijkheid en in 2022 zullen we ook een loongelijkheidcertificering behalen."

Hoogtepunten uit Blackline Safetyhet ESG-rapport van Fiscal 2021:

  • Het personeelsbestand is diversen inclusief, met een vertegenwoordiging van etnische groepen van 30% - een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar - en een stijging van het aantal vrouwen in managementfuncties van 8%. Om een cultuur van saamhorigheid en inclusie verder uit te bouwen, zal de onderneming bij de aanwerving meer aandacht besteden aan ondervertegenwoordigde groepen en meer ondersteuning bieden voor mentorschap en leiderschapskansen.
  • Verbeterde algemene betrokkenheid van werknemers tot 76%, terwijl het wereldwijde personeelsbestand bijna verdubbelde, en bleef de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden uitbreiden, waaronder 5.000 dollar steun voor mentale gezondheid voor Canadese werknemers.
  • Tot op heden meer dan 170 miljard datapunten verzameld via Blackline Live, met inachtneming van de hoogste normen voor gegevensbeveiliging en privacymaatregelen in overeenstemming met GDPR en SOC 2 compliance.
  • Verdubbelde de gemeenschapsinvesteringen jaar-op-jaar en verdrievoudigde het aantal ondersteunde non-profitorganisaties, en stemde de gebieden van ondersteuning af op de visie van het bedrijf.
  • Berekende Scopes 1, 2 en 3 broeikasgasemissies, om een basislijn vast te stellen en de belangrijkste hefbomen om de netto-nul-doelstelling van het bedrijf te bereiken.

"Meer dan ooit moet in de bedrijfs-, product- en organisatiestrategie rekening worden gehouden met ESG-prestaties, zowel om tegemoet te komen aan de stijgende verwachtingen van de belanghebbenden als om verantwoorde groei en aandeelhouderswaarde op lange termijn te creëren", aldus Cheemin Bo-Linn, voorzitter van de Governance, Compensation and Sustainability Committee.

"Als Raad van Bestuur zijn we tevreden met Blackline Safety's vooruitgang tot nu toe met zijn ESG-doelstellingen en aandachtsgebieden en blijven we actief betrokken bij de aanpak en verantwoordelijkheden van de onderneming, ondersteund door een bestuurskader dat zorgt voor duidelijk toezicht en verantwoording. Wij verwachten Blackline Safety de komende jaren zinvolle vooruitgang te blijven boeken met haar ESG-initiatieven."

Voor een overzicht van alle Blackline Safety's ESG-inspanningen en om het verslag te lezen, bezoek www.blacklinesafety.com/esg. Het ESG-verslag 2021 is ook beschikbaar als downloadbare PDF.

Blackline SafetyHet ESG-rapport van 2021 is gebaseerd op de openbaarmakingskaders van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Global Reporting Initiatives (GRI) en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Voor meer informatie over het ESG-rapport en de doelstellingen van het bedrijf kunt u contact opnemen met esg@blacklinesafety.com.

BLN ESG Infographic 2021-1Over Blackline Safety

Blackline Safety is een wereldwijde leider op het gebied van connected safety die ervoor zorgt dat elke werknemer zijn werk kan doen en elke dag veilig naar huis kan terugkeren. Blackline Safety biedt wearable veiligheidstechnologie, persoonlijke en omgevingsgasbewaking, cloud-connected software en data-analyse om veeleisende veiligheidsuitdagingen aan te gaan en de productiviteit van organisaties te verhogen met een dekking in meer dan 100 landen. Blackline Safety wearables zijn een levensader voor tienduizenden mensen, hebben meer dan 170 miljard datapunten gerapporteerd en meer dan vijf miljoen noodreacties geïnitieerd. Gewapend met cellulaire en satellietconnectiviteit, zorgen wij ervoor dat hulp nooit te ver weg is. Ga voor meer informatie naar BlacklineSafety.com en neem contact met ons op via Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Opmerking met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en informatie (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie") in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving met betrekking tot, onder andere, doelen en doelstellingen voor Blackline's ESG-focusgebieden, in het bijzonder en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, voortbouwen op de geboekte vooruitgang, Blackline Safety's net-nul doelstelling in 2023, het bereiken van pay equity certificering in 2022, het streven naar 100% gebruik van hernieuwbare energie in het hele bedrijf, het vergroten van haar betrokkenheid bij ondervertegenwoordigde groepen als onderdeel van werving en het vergroten van mentorschap ondersteuning en leiderschapskansen. Blackline verstrekt dergelijke toekomstgerichte verklaringen in afhankelijkheid van bepaalde verwachtingen en veronderstellingen die zij redelijk acht op dat moment, met inbegrip van verwachtingen en veronderstellingen met betrekking tot zakelijke vooruitzichten en kansen; de vraag van klanten, de beschikbaarheid en kosten van financiering, arbeid en diensten en de impact van toenemende concurrentie. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen en veronderstellingen waarop dergelijke toekomstgerichte informatie is gebaseerd redelijk zijn, mag er niet overmatig worden vertrouwd op de toekomstgerichte informatie omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat deze correct zal blijken te zijn. Toekomstgerichte informatie heeft betrekking op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, die door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waaronder de risico's die worden besproken in Blackline's Management's Discussion and Analysis en jaarlijks informatieformulier voor het jaar dat eindigde op 31 oktober 2021 en beschikbaar is op SEDAR op www.sedar.com. Blackline 's werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in, of geïmpliceerd door, de toekomstgerichte informatie en dienovereenkomstig kan geen garantie worden gegeven dat een van de gebeurtenissen die door de toekomstgerichte informatie worden verwacht, zullen plaatsvinden of zich zullen voordoen, of als een van hen dat doet, welke voordelen Blackline daaruit zal afleiden. Het management heeft de bovenstaande samenvatting van veronderstellingen en risico's met betrekking tot toekomstgerichte informatie in dit persbericht opgenomen om lezers een vollediger perspectief op de toekomstige activiteiten van Blackline te bieden, en dergelijke informatie is mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Lezers worden erop gewezen dat de voorgaande lijsten van factoren niet exhaustief zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte informatie publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of resultaten of anderszins, anders dan zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

##

MEDIA CONTACT

Blackline Safety

Christine Gillies, CMO cgillies@blacklinesafety.com

+1 403-629-9434