<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline Safety kondigt record Q2 inkomsten aan van $11.7M, een stijging van 38% jaar op jaar

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 24 juni 2021

Blackline levert 17 opeenvolgende kwartalen omzetgroei op

Calgary, Canada - 24 juni 2021... Blackline Safety Corp. (TSX: BLN), een wereldwijde leider in verbonden veiligheidstechnologie met een hardware-enabled software-as-a-service (SaaS) business model, kondigde zijn zeventiende opeenvolgende kwartaal van jaar-op-jaar omzetgroei aan, met een totale omzet van $11,7M in het fiscale kwartaal eindigend op 30 april 2021. De productinkomsten stegen met 140% ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl de recurrente inkomsten uit diensten met 8% stegen van $6,6 miljoen naar $7,1 miljoen, aangedreven door een stijging van de inkomsten uit softwareservices met 18%.

"We zijn er trots op dat we met Blackline's sterkste totale kwartaalomzet ooit van $11.7M kunnen voorleggen, terwijl we ook ons beste kwartaal voor productverkoop sinds het begin van de pandemie noteren, met een groei van 140%," zegt Cody Slater, CEO en voorzitter op Blackline Safety. "Hoewel dit solide resultaten laat zien, zien we dit slechts als het begin van onze terugkeer naar versnelde groei na COVID."

"Onze agressieve investeringen in Europa - het openen van een kantoor in Frankrijk, het inhuren van sales managers in Nederland, Italië, België, Spanje, Frankrijk en Finland - leveren sterke resultaten op," aldus de heer Slater. "De inkomsten uit deze regio's groeiden met 350% van $0,4M in Q2 FY2020 tot $1,4M in Q2, wat de ROI aantoont van onze agressieve wereldwijde sales en marketing expansiestrategie. We verwachten dat de groei in Europa zal aanhouden en verwachten dat onze agressieve investeringen in de Verenigde Staten en internationale markten zich ook in de komende kwartalen zullen uitbetalen."

De productinkomsten zijn opnieuw gestegen doordat de aankoopcycli sneller verlopen nu de wereldeconomie de pandemie te boven komt. Nieuwe activeringen van diensten en verhogingen van diensten zijn ook weer opgeveerd met $0,6M die in het kwartaal werden opgeleverd. Deze stijging werd echter tenietgedaan door $0,2M van klanten die minder actieve toestellen vernieuwden als gevolg van personeelsinkrimpingen tijdens de laatste twaalf maanden, $58.000 van klanten die weigerden te vernieuwen en $0,1M van klanten die hun serviceplannen op pauze zetten. In het algemeen stegen de inkomsten uit softwarediensten met 18% en de totale inkomsten uit diensten met 8% tijdens het kwartaal. Naarmate het momentum van terugkeer naar de werkplek aanhoudt, verwacht Blackline een sterkere groei van de inkomsten uit diensten in de tweede helft van het fiscale jaar.

In totaal bedroeg de brutomarge voor het kwartaal 51%, met een aanzienlijke verbetering van het productmargepercentage in vergelijking met het kwartaal van het voorgaande jaar. Blackline sloot het tweede kwartaal af met een sterke werkkapitaalpositie inclusief liquide middelen en kortetermijninvesteringen van $39,6 miljoen.

De aangepaste EBITDA en een wijziging in de kaspositie van Blackline'waren het gevolg van een aantal strategische, eenmalige investeringen en niet-kasgerelateerde posten. Deze eenmalige investeringen in de bedrijfsinfrastructuur van Blacklinezorgen voor een sterke basis voor versnelde groei:

 • Strategische overname van Wearable Technologies Ltd. ("WTL"), plus Blackline's investeringen in interne operaties, investeringen in de product roadmap en de geografische distributie in Europa en het Midden-Oosten. Kosten opgelopen door de WTL overname omvatten eenmalige transactiekosten en eenmalige betalingen van in totaal $1.4M.
 • Het tweede kwartaal omvatte ook kosten van $0,4M in verband met de afronding van Blackline's nieuwe financieringsfaciliteit, de voorbereiding van de graduatie naar de TSX en de oprichting van een nieuwe dochteronderneming in de Europese Unie in Frankrijk.
 • De onderneming kende ook aandelenopties toe aan bestuurders, directeurs en werknemers, met een op aandelen gebaseerde compensatiekost van $1,3M opgelopen in het kwartaal.

Ondanks het moeilijke bedrijfsklimaat tijdens de wereldwijde pandemie is Blackline erin geslaagd een sterke impuls en groei in inkomsten en productadoptie te behouden. De voortdurende investeringen in innovatie en uitbreiding van de verkoop hebben Blackline goed gepositioneerd om ons sterke groeitraject voort te zetten naarmate de wereld herstelt van de wereldwijde pandemie.

Hoogtepunten tweede kwartaal

 • Zeventiende kwartaal op rij met omzetgroei ten opzichte van vorig jaar
 • Totale inkomsten van $11,7 miljoen, een stijging van 38% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.
 • Inkomsten uit diensten van $7,1 miljoen, een stijging van 8% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, bestaande uit:

  • Inkomsten uit softwarediensten van $6,2 miljoen, een stijging van 18% ten opzichte van het tweede kwartaal van het voorgaande jaar.
  • Operationele lease-inkomsten van $ 0,8 miljoen, een daling van 31% in vergelijking met het tweede kwartaal van het voorgaande jaar
  • Huuropbrengsten van $0,1M, een daling van 29% vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar
 • Productinkomsten van $4,6 miljoen, een stijging van 140% ten opzichte van het tweede kwartaal van het voorgaande jaar.
 • De totale inkomsten stegen met 139% in Europa, 16% in de Verenigde Staten, 11% in Canada en 227% in andere internationale markten, vergeleken met het tweede kwartaal van het voorgaande jaar.
 • De totale inkomstengroei bedroeg 51%, exclusief de door grondstoffen beïnvloede Canadese markt
 • De totale brutomarge bedroeg 51%, inclusief een brutomarge van 25% op producten, tegenover 1% in het tweede kwartaal van vorig jaar.
 • Totaal geldmiddelen en kortetermijnbeleggingen van $39,6M op 30 april 2021
 • Nieuwe financieringsfaciliteit van $15M van National Bank of Canada ondersteund door Blackline's SaaS-bedrijfsmodel
 • Overname van Wearable Technologies Ltd., gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, opererend onder de merknaam Eleksen
 • Empire Cat en Enovert verwelkomd in het nieuwe Blackline Collective, een forum voor bedrijven om inzichten en beste praktijken op het gebied van veiligheid te delen
 • Oprichting van een nieuwe dochteronderneming in de EU, vooruitlopend op de opening van een distributiefaciliteit in Frankrijk

Hoogtepunten na kwartaal

 • Gegradueerd naar de Toronto Stock Exchange en opende de markt op 11 juni 2021
 • Christine Gillies, MBA, is op 14 juni 2021 tot het executive team toegetreden als Blackline's eerste Chief Marketing Officer.
 • Brian Sweeney, voormalig Hulu-directeur en Global Head van Amazon, werd aangekondigd als een nieuwe leidinggevende. Hij wordt op 28 juni 2021 Blackline's nieuwe Chief Technology Officer.
 • Blackline Europe haalde zijn vierde grote klant voor water- en afvalwaterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk binnen, alsook de uitbreiding van lone worker naar volledige gasmonitoring voor een bestaande klant van een waterbedrijf.

Financiële hoofdpunten
De vervolgwaarden in deze mededeling zijn in duizenden, behalve de percentages en de gegevens per aandeel.

 

Kwartaal Eindigend op 30 april
Zes maanden eindigend op 30 april

 

2021
$
2020
$
Verandering
%
2021
$
2020
$
Verandering
%
 Inkomsten
11,675
8,472
38
22,353
17,390
29
 Brutomarge
5,963
4,658
28
11,517
8,717
32
 Brutomargepercentage
51%
55%
(4)
52%
50%
2
 Netto verlies
(8,558)
(2,099)
(308)
(13,442)
(4,454)
(202)
 Nettoverlies per aandeel
(0.16)
(0.04)
(300)
(0.26)
(0.09)
(189)
 Aangepaste EBITDA
(1,519)
1,333
(214)
(1,879)
1,909
(198)
 Aangepaste EBITDA per aandeel
(0.03)
0.03
(200)
(0.03)
0.04
(175)

 

Financiële kerngegevens
De totale inkomsten voor het tweede kwartaal bedroegen $11.675, een stijging van 38% tegenover $8.472 in het vergelijkbare kwartaal van het vorige fiscale jaar. jaar.

De inkomsten uit diensten bedroegen in het tweede kwartaal $ 7.103, een stijging van 8% vergeleken met $6,564 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De snelheid waarmee de inkomsten uit diensten tijdens het tweede kwartaal groeiden, werd negatief beïnvloed door vertragingen bij de uitrol van toestellen en door klanten die minder actieve toestellen vernieuwden na de personeelsinkrimpingen tijdens de periode die door COVID-19 werd beïnvloed. De retentiepercentages van onze bestaande klanten in de verschillende geografische regio's en industriesectoren bleven echter robuust.

De productinkomsten vanBlacklinebedroegen $4.572, een stijging met 140% in vergelijking met $1.908 in het voorgaande jaar. De stijging was te danken aan ons vermogen om weer toegang te krijgen tot klantensites, met name in de Verenigde Staten en Europa, beide regio's die zwaar werden getroffen door het uitstellen van productorders en beperkte toegang tot klantensites als gevolg van COVID-19. Met name de tijdens het kwartaal afgesloten productomzet was Blackline's op twee na hoogste tot op heden, wat wijst op een verbetering van de productverkoop in vergelijking met de impact van de pandemie. De stijging weerspiegelt ook de investeringen van de onderneming in haar uitgebreide verkoopnetwerk in Noord-Amerika, Europa en internationaal tijdens de voorbije twaalf maanden. Blackline zette de sterke verkoop van haar nieuwe G7 EXO oppervlaktegasmonitor voort, met een bijdrage van $1.205 aan productverkoop tijdens het kwartaal.

 Het brutomargepercentage voor het tweede kwartaal bedroeg 51%, een daling met 4% in vergelijking met het percentage dat in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar werd behaald. De productmarge verbeterde van 1% tot 25% dankzij de productverkoopmix, met inbegrip van de voortgezette verkoop van G7 EXO. De servicemarge van 68% was een daling van 3% ten opzichte van het vorige kwartaal als gevolg van een lagere Canada Emergency Wage Subsidy-financiering en hogere Blackline Safety onderhoudskosten voor cloudinfrastructuur.

 De aangepaste EBITDA bedroeg $(1.519) voor het tweede kwartaal, vergeleken met $1.333 in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar. De daling van de Aangepaste EBITDA voor het kwartaal was te wijten aan een stijging van de algemene en administratieve kosten en van de verkoop- en marketingkosten. Inbegrepen in de algemene en administratieve kosten in het kwartaal waren professionele honoraria en andere kosten van $398 in verband met de afronding van de nieuwe kredietfaciliteit van de Vennootschap, onze voorbereiding voor de graduatie naar de TSX en de professionele en juridische kosten voor de oprichting van onze nieuwe EU-dochteronderneming in Frankrijk. De aangepaste EBITDA werd ook beïnvloed door $694 in verband met operationele kosten voor de nieuwe dochteronderneming van de Onderneming, WTL. De Onderneming heeft in het kwartaal ook wervingskosten ten bedrage van $276 gemaakt om haar groeistrategie in verkoop en marketing te ondersteunen.

Blackline's niet-geauditeerde geconsolideerde tussentijdse financiële staten en de bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en bedrijfsresultaten voor de periode eindigend op 30 april 2021 (inclusief de reconciliatie van niet-GAAP maatstaven) zijn beschikbaar op www.sedar.com. Alle resultaten worden gerapporteerd in Canadese dollars.

Driemaandelijkse infografiek-Q2 2021-3 mo (1)

Driemaandelijkse infografiek-Q2 2021-6 mo (1)

Over Blackline Safety: Blackline Safety is een wereldwijde leider op het gebied van connected safety die helpt ervoor te zorgen dat elke werknemer elke dag zijn werk gedaan krijgt en veilig naar huis terugkeert. Blackline biedt wearable veiligheidstechnologie, persoonlijke en gebiedsgasbewaking, cloud-connected software en data-analyse om tegemoet te komen aan veeleisende veiligheidsuitdagingen en de productiviteit van organisaties te verhogen met dekking in meer dan 100 landen. Blackline Safety wearables zijn een reddingslijn voor tienduizenden mannen en vrouwen, hebben meer dan 150 miljard datapunten gerapporteerd en meer dan vijf miljoen noodreacties geïnitieerd. Gewapend met cellulaire en satellietconnectiviteit, zorgen wij ervoor dat hulp nooit te ver weg is. Voor meer informatie, bezoek www.BlacklineSafety.com en neem contact met ons op via Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Opmerking betreffende toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen en op de toekomst gerichte informatie (gezamenlijk "op de toekomst gerichte informatie") in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving met betrekking tot, onder andere, Blackline Safetyde verwachting van Blackline om potentieel te realiseren uit haar voorgenomen investering in organische groeimogelijkheden in 2020, de intentie van om haar productaanbod uit te breiden naar totale werkplekconnectiviteit en de verwachting van het management dat Blackline zich zal blijven richten op haar alomvattende benadering van aangesloten apparaten, live monitoring, advies- en integratiediensten. Blackline heeft dergelijke toekomstgerichte verklaringen afgelegd op basis van bepaalde verwachtingen en veronderstellingen die zij op dat moment redelijk acht, waaronder verwachtingen en veronderstellingen met betrekking tot zakelijke vooruitzichten en kansen; de vraag van klanten, de beschikbaarheid en kosten van financiering, arbeid en diensten en de invloed van toenemende concurrentie. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen en veronderstellingen waarop dergelijke toekomstgerichte informatie is gebaseerd redelijk zijn, mag er niet overmatig worden vertrouwd op de toekomstgerichte informatie omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat deze correct zal blijken te zijn. Toekomstgerichte informatie heeft betrekking op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, die door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waaronder de risico's die worden besproken in Blackline's Management Discussion and Analysis. Blackline's werkelijke resultaten, prestaties of prestaties kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in, of geïmpliceerd door, de toekomstgerichte informatie en dienovereenkomstig kan geen garantie worden gegeven dat een van de gebeurtenissen die door de toekomstgerichte informatie worden verwacht, zullen plaatsvinden of zich zullen voordoen, of als een van hen dat doet, welke voordelen Blackline daaraan zal ontlenen. Het management heeft de bovenstaande samenvatting van veronderstellingen en risico's met betrekking tot toekomstgerichte informatie in dit persbericht opgenomen om lezers een vollediger beeld te geven van de toekomstige activiteiten van Blackline en dergelijke informatie is mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Lezers worden erop gewezen dat de voorgaande lijsten van factoren niet exhaustief zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte informatie publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of resultaten of anderszins, anders dan zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

###

INVESTEERDER/ANALIST CONTACT
Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Telefoon: +1 403 451 0327

MEDIA CONTACT
Heather Houston
hhouston@daltonagency.com
Telefoon: +1 904 398 5222
Mobiele telefoon: +1 904 993 7237