<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline GPS Corp. Verhoogt onderhandse plaatsing tot $7 miljoen

Diana Winger 25 januari 2011

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 25 jan. 2011).

NIET VOOR VERSPREIDING ONDER NIEUWSAGENTSCHAPPEN VAN DE VERENIGDE STATEN OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN

Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" of het "Bedrijf") heeft het genoegen aan te kondigen dat het Bedrijf en Lightyear Capital Inc. ("Lightyear") zijn overeengekomen om de omvang van de onderhandse plaatsing (het "Aanbod"), die eerder werd aangekondigd op 14 december 2010, te verhogen van maximaal 26.666.666 eenheden van de Corporation ("Eenheden") tegen een prijs van $0,15 per Eenheid naar maximaal 46.666.666 Eenheden, voor een totale bruto-opbrengst van maximaal $7.000.000. Zoals eerder aangekondigd, zal elke Eenheid bestaan uit één gewoon aandeel van Blackline ("Gewoon Aandeel") en één warrant voor de aankoop van gewone aandelen ("Warrant"). Elke Warrant geeft de houder het recht om één Gewoon Aandeel te verwerven voor een periode van twaalf maanden na afsluiting van het Aanbod tegen een uitoefenprijs van $0,25 per Gewoon Aandeel.

In het kader van de herziene voorwaarden van het Aanbod heeft de Corporation aan Lightyear een overtoewijzingsoptie (de "Overtoewijzingsoptie") toegekend om de omvang van het Aanbod te verhogen met een totaalbedrag van $1.000.000. De overtoewijzingsoptie vervalt als deze niet ten minste 48 uur vóór de sluitingsdatum wordt uitgeoefend. In het geval dat de Overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, zal de Organisatie maximaal 53.333.333 Participaties uitgeven voor een bruto-opbrengst van maximaal $8.000.000.

De netto-opbrengst van het Aanbod zal naar verwachting worden gebruikt voor de uitbreiding van de industriële veiligheids- en commerciële activiteiten van het bedrijf.

De afsluiting van het Aanbod zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 4 februari 2011. De voltooiing van het Aanbod is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontvangst van alle nodige reglementaire goedkeuringen, met inbegrip van de goedkeuring van de TSX Venture Exchange.

De aangeboden effecten zijn niet geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, noch zal er enige verkoop van de effecten plaatsvinden in enige staat waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.

We zoeken een veilige haven.

Een kopie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op www.sedar.com.

Bepaalde verklaringen in deze presentatie kunnen worden beschouwd als toekomstgericht. Dergelijke verklaringen gaan gepaard met bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke verklaringen worden geïmpliceerd, en daarom mogen deze verklaringen niet worden beschouwd als garanties voor toekomstige prestaties of resultaten. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke risico's en onzekerheden, waarvan sommige buiten de controle van Blackline liggen, waaronder: de invloed van algemene economische omstandigheden, industriële omstandigheden, toegenomen concurrentie, het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of management, schommelingen in wisselkoersen of rentetarieven en volatiliteit van de aandelenmarkten. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen verplichting op zich om enige van de opgenomen toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.


Over Blackline GPS Corp.: Blackline , met hoofdkantoor in Calgary, Alberta, is een fabrikant van industriële veiligheids- en commerciële producten. De oplossingen van het bedrijf richten zich op werkomgevingen die gericht zijn op de veiligheid van werknemers, terwijl het ook verbonden hardware aanbiedt om de veiligheid te verbeteren en logistieke informatie van bedrijfsmiddelen door te geven. De industriële activiteiten zijn ook gericht op het leveren aan groeiende wetgevende en gereguleerde markten, die grotendeels over de hele wereld bestaan, van serviceplannen die functionaliteit bieden op basis van producthardware. Het bedrijf onderhoudt ook een reeks producten en diensten voor de consumenten- en retailomgeving. Blackline's technologie, toewijding en visie zorgen samen voor een steeds groeiend pakket hulpmiddelen dat is ontworpen om te beschermen. Share. Verbinden™.

Noch TSX Venture Exchange, noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit bericht.