<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

ENOVERT GEBRUIKT GEGEVENSINZICHTEN OM WERKNEMERS TE BESCHERMEN EN RISICO'S TE BEPERKEN

UK Landfill Service and Fill Service Operator gebruikt gegevensgestuurde aanpak voor veiligheid op de werkplek

Enovert, een toonaangevend bedrijf voor het beheer van stortplaatsen en afvalbronnen, gebruikt Blackline Safety data-analyse om gasdetectie en blootstellingspreventie te verbeteren.
DE UITDAGING

Blootstelling aan gassen voorkomen en werknemers beschermen

Enovert is een van de grootste aanbieders van afvalverwerkingsdiensten in het Verenigd Koninkrijk en beheert meer dan 2,3 miljoen ton afval per jaar. Hun activiteiten omvatten 7 operationele stortplaatsen, 2 composteringsfaciliteiten en 3 afvaloverslagstations.

Naast een veilige en efficiënte verwijdering van afval produceren ze ook hernieuwbare energie door gas te onttrekken aan stortplaatsen. De stortplaatsen van Enovert produceren methaanrijk gas, dat wordt gevormd als organisch materiaal dat op de stortplaats is begraven, afbreekt. Het wordt vervolgens veilig gewonnen en gebruikt om elektriciteit op te wekken die wordt geëxporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet. Het bedrijf had een oplossing nodig om hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijk gas en om meer zichtbaarheid te geven aan potentiële risico's op al hun locaties.

Het verzamelen en analyseren van gegevens is het heden en de toekomst van de industriële sector. Met de gegevens die we kunnen verzamelen, traceren en analyseren, kunnen we snel reageren en aanpassen als er een risico is op blootstelling aan gassen, en kunnen we ook terugkijken om stappen te nemen om dat risico in de toekomst te beperken. Gegevens zijn een drijvende kracht om onze mensen veilig te houden en onze inzet voor het milieu te ondersteunen."
Mark Silvester | CEO - Enovert
DE OPLOSSING

Real-time inzichten helpen risico's te beperken en het vertrouwen van werknemers te vergroten

Om het personeel tegen blootstelling te beschermen, heeft Enovert geïnvesteerd in G7c persoonlijke gasdetectoren om ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van mogelijke gevaren. Daarnaast koos het bedrijf voor een meer macro-benadering van zijn veiligheidsprogramma door gebruik te maken van gegevens die zijn verzameld met Blackline apparaten om de zichtbaarheid van de methaangasgevaren op zijn locaties te verbeteren.

Met behulp van Blackline Live online portal heeft Enovert toegang tot real-time en historische gegevens om kansen en bedreigingen op zijn werkterreinen te onderzoeken, waardoor trends aan het licht komen, zoals waar en wanneer bedreigingen door gasblootstelling binnen een bepaald tijdsbestek het meest aanwezig zijn. Dankzij deze aanpak kan Enovert de dagelijkse werkzaamheden voortdurend aanpassen en grotere veranderingen aanbrengen in de werkmethoden.

DE RESULTATEN

Een op gegevens gebaseerde aanpak creëert een veiligere, duurzamere toekomst

Naast de veiligheid van de werknemers ondersteunt deze datagerichte benadering van gasdetectie ook de duurzaamheidsdoelstellingen van Enovert. In overeenstemming met het Britse initiatief om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, gebruikt Enovert zijn gasdetectorgegevens proactief om het gasopvangpercentage op alle locaties te volgen en te verhogen. Deze toonaangevende praktijken zorgen ervoor dat de activiteiten veilig blijven en de nalevingsnormen overtreffen. De verzamelde gegevens dragen regelmatig bij aan de duurzaamheidsstudies van Enovert en spelen ook een belangrijke rol in de rapportage aan het Milieuagentschap. Dankzij het gebruik van gegevens van gasdetectoren om de besluitvorming te informeren en te versterken, voldoen de stortplaatsen van Enovert aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en milieu. Deze praktijken garanderen de veilige en zekere verwijdering van afval en de opwekking van essentiële elektriciteit om 75.000 huizen in het Verenigd Koninkrijk op verantwoorde wijze van stroom te voorzien.

In een oogopslag

  • Enovert produceert hernieuwbare energie door gas te onttrekken aan stortplaatsen, waardoor mogelijke blootstelling aan methaangas een constante bedreiging vormt voor de veiligheid van de werknemers.
  • Dankzij de toepassing van Blackline SafetyMet de G7c draagbare apparaten van Enovert kan Enovert zijn werknemers beschermen en tegelijkertijd inzicht krijgen in potentiële risico's op hun stortplaatsen.
  • Dankzij een gegevensgestuurde aanpak kunnen de stortplaatsen van Enovert werken volgens de hoogste normen inzake veiligheid en naleving van de milieuvoorschriften
werknemer-1
werknemer-2

Miljoen ton gestort afval naar de stortplaats per jaar

Woningen aangedreven door hernieuwbare energie

G7C persoonlijke gasdetectoren

Casestudie Enovert - PDF

Klaar voor een verbinding?

Meld u aan om onze laatste blogartikelen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.