<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Gezondheid en veiligheid in de bouw

Monica Sikora 15 november 2016

Gastbericht door Amy Usher, Don Valley Engineering

Eenzame werkerA recent rapport blijkt dat er in Canada, de VS en Europa meer dan 53 miljoen eenzame werknemers zijn. Wanneer alleen wordt gewerkt in afgelegen gebieden of in de late nachtdienst met weinig anderen in de buurt, is het risico dat er geen hulp komt bij een incident groter. In gevallen zoals een verwonding, een hartaanval of de aanwezigheid van giftig gas, telt elke seconde als het gaat om responstijd

Bouwplaatsen zijn risicovolle werkomgevingen. Van werknemers wordt verwacht dat ze op grote hoogte werken met zware machines en potentieel gevaarlijke bouwmaterialen. Het is van cruciaal belang dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften nauwgezet worden nageleefd om de kans op letsel te verkleinen en het leven van de werknemers te beschermen.

Hier volgen enkele aandachtspunten voor de bescherming van het personeel in de bouwsector.

CONNECTED VEILIGHEIDSBEWAKING IS ESSENTIEEL

De eerste stap in het handhaven van veiligheid op de werkplek is preventie. Maar ongelukken zijn onvermijdelijk, dus het is van vitaal belang om een plan te hebben voor het geval er iets gebeurt. Blackline Safety's nieuwe G7-apparaat werkt door automatisch toezichthoudend personeel te waarschuwen met locatie en situationele context wanneer er iets gebeurt, zodat uw team de snelst mogelijke reactie op noodsituaties kan geven. Het systeem maakt gebruik van geavanceerde automatische en handmatige alarmeringsfuncties om te detecteren of een persoon bewegingsloos is of is gevallen, een check-in heeft gemist of zich in een onveilige omgeving met gasdetectie bevindt. Het alarm wordt verzonden naar het bewakingspersoneel dat contact kan opnemen met het apparaat via tweewegs spraakoproepen en sms-berichten.

In geval van een noodsituatie beheert ons 24/7 in-house Safety Operations Center het incident volgens uw vooraf bepaalde responsprotocol dat is aangepast aan uw werkomgeving. Als een bouwvakker gewond raakt op de24e verdieping van een bouwplaats, stuurt Blackline de dichtstbijzijnde werknemer naar de gewonde werknemer en schakelt onmiddellijk over naar het EMS.

Blackline's producten zijn efficiënt en betaalbaar. Het inchecksysteem en het tweewegs sms'je en bellen maken een buddysysteem overbodig, en de werknemer kan altijd om hulp bellen door aan een grendel te trekken.

ERVOOR ZORGEN DAT STEIGERS VEILIG WORDEN GEÏNSTALLEERD

Op een bouwplaats wordt van werknemers verwacht dat ze op grote hoogte werken. Gekwalificeerde inspecteurs moeten steigers regelmatig inspecteren om te zien of ze stabiel en veilig zijn, aangezien stukken kunnen worden verplaatst en gebroken door ruwe slijtage. OSAH eist zelfs dat steigers voor elke dienst worden geïnspecteerd. Werknemers moeten ook veiligheidsharnassen dragen, naast een alternatief valbeveiligingssysteem, wanneer ze op grote hoogte werken. Het Ontario Ministry of Labour biedt een nuttige richtlijn om vallen op bouwprojecten te voorkomen. Zorg ervoor dat u de plaatselijke veiligheidsvoorschriften controleert voor eventuele bijzonderheden die op uw regio betrekking hebben.

ALLE WERKNEMERS GOED OPLEIDEN

Zware machines zoals transportbanden, vlakke zeefmachines, trilcentrifuges en elevatoren, om er maar een paar te noemen, kunnen bij verkeerd gebruik ernstige schade aanrichten. Alle personeelsleden moeten een grondige opleiding krijgen en jaarlijks worden bijgeschoold om ervoor te zorgen dat de apparatuur op de juiste manier wordt gebruikt.

Een goede opleiding van het personeel is de verantwoordelijkheid van uw bedrijf. Zonder een degelijke opleiding en als het ergste zich voordoet, stelt u uw bedrijf bloot aan juridische problemen. Over het algemeen valt een dergelijke verantwoordelijkheid onder een "zorgplicht"-voorschrift. In de Verenigde Staten biedt het OSHA een nuttig overzicht van de verantwoordelijkheden van de werkgever. In het Verenigd Koninkrijk stelt de Health and Safety at Work etc. Act 1974 een zorgplicht van de werkgever voor de werknemer.

GEBRUIK NIET ALLEEN PPE-KLEDING- RUST UW TEAMS UIT MET DE JUISTE PPE

PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn ontworpen om te beschermen en stand te houden in ruwe werkomgevingen, en de juiste stukken moeten altijd worden gedragen. Het lijkt misschien triviaal om te vermelden, maar het dragen van helm en laarzen met stalen neuzen is niet voor niets verplicht op bouwplaatsen. Zogenaamde laarzen met stalen neuzen kunnen een veel uitgebreider beschermingsniveau bieden dan alleen voor de tenen. CSA standaard Z195 schoeisel is ontworpen met niet alleen een teenbeschermer maar ook een stalen plaat voor metatarsale (voetbeen) bescherming plus elektrische schok en kettingzaag bescherming.

Bij het werken met harde geluiden of gevaarlijke materialen zijn ook oorbeschermers en veiligheidsbrillen van cruciaal belang. Geluidsvoorschriften van OSHA geven werkgevers de richtlijnen voor blootstelling gedurende verschillende perioden. Gehoorbescherming is een belangrijk onderwerp voor iedereen op een werkplek. Werknemers die werken in omgevingen met niet meer dan 90 dBA aanhoudend lawaai moeten gehoorbescherming gebruiken als ze langer dan acht uur achter elkaar werken.

Hoge zichtbaarheidsvesten en -kleding verhogen de zichtbaarheid van de werknemers op de bouwplaats aanzienlijk wanneer gevaarlijk materieel, wegwerkzaamheden of late nachten in het spel zijn. Ze zijn niet alleen een slim idee waardoor anderen het personeel kunnen zien, de hoge zichtbaarheidskleding is eigenlijk een vereiste in bepaalde bouwsituaties. EHS Today meldt dat voor de Verenigde Staten, OSHA hoge zichtbaarheidsvesten in de wegenbouw verplicht stelt en niet alleen voor de vlaggers.

Om de gezondheid en de veiligheid te helpen handhaven, moeten bouwmanagers regelmatig controleren of de werknemers de juiste uitrusting dragen en een norm vaststellen dat het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen onaanvaardbaar is. Elk onderdeel van de PBM's moet worden beschouwd in de context van het werk dat wordt uitgevoerd. Welke PBM-kenmerken en -classificaties zijn vereist om de gevaren op uw bouwplaats aan te pakken? Dat is aan u om te bepalen en in feite is dat uw verantwoordelijkheid, zelfs als uw team zijn eigen kleding en schoeisel aanschaft.

OVER DON VALLEY ENGINEERING

Don Valley Engineering

Don Valley Engineering is opgericht in 1947. Het bedrijf ontwerpt en fabriceert een grote verscheidenheid aan installaties voor de steengroeven-, mijnbouw-, mout-, staal-, mineraalverwerkings- en bulkgoederenverwerkende industrie. Zij leveren en installeren ook een reeks machines, waaronder zeven, trilgoten, transportbanden en wigdraden.

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten