<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline ondertekent wereldwijd communicatiecontract voor internationale expansie

Diana Winger 07 maart 2011

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 7 maart, 2011) -.

NIET VOOR VERSPREIDING ONDER NIEUWSAGENTSCHAPPEN VAN DE VERENIGDE STATEN OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN

Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" of "Bedrijf") is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst heeft gesloten met een van 's werelds grootste mobiele operators. Onder deze nieuwe carrier overeenkomst, krijgt Blackline ongehinderde toegang tot kosteneffectieve cellulaire data wereldwijd.

Blackline vervaardigt producten die via deze cellulaire netwerken verbinding maken, zodat klanten netwerkdiensten kunnen consumeren door zich te abonneren op een door het bedrijf aangeboden service plan. Het nieuwe carrier-contract geeft de Vennootschap een groter bereik op adresseerbare markten waar nu aan de vraag naar producten kan worden voldaan.

De president van het bedrijf, Clark Swanson, verklaarde: "Deze overeenkomst betekent een belangrijke mijlpaal voor Blackline. Terwijl we dezelfde kwaliteitsdiensten leveren aan Noord-Amerikaanse klanten, zullen onze producten nu in staat zijn om een internationale pijplijn te vullen. Er is ook extra waarde voor onze klanten in eigen land, omdat we nu naadloos kunnen inspelen op de behoeften van eventuele multinationale operaties die zij hebben".

Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal de communicatiemaatschappij strategische ondersteuning bieden voor de uitbreiding van Blackline en de internationale toegang tot markten vergemakkelijken door gebruik te maken van een consistent en gestandaardiseerd platform. Het bedrijf verwacht deze wereldwijde netwerkoperaties dit jaar in gebruik te nemen na voltooiing van de netwerkintegratie tussen Blackline en de mobiele operator.

Een kopie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op www.sedar.com.

Bepaalde verklaringen in deze presentatie kunnen worden beschouwd als toekomstgericht. Dergelijke verklaringen gaan gepaard met bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke verklaringen worden geïmpliceerd, en daarom mogen deze verklaringen niet worden beschouwd als garanties voor toekomstige prestaties of resultaten. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke risico's en onzekerheden, waarvan sommige buiten de controle van Blackline liggen, waaronder: de invloed van algemene economische omstandigheden, industriële omstandigheden, toegenomen concurrentie, het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of management, schommelingen in wisselkoersen of rentetarieven en volatiliteit van de aandelenmarkten. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen verplichting op zich om enige van de opgenomen toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

Noch TSX Venture Exchange, noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit bericht.