<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline Safety Publiceert eerste rapport ooit over milieu, maatschappij en goed bestuur

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 29 juli 2021

Calgary, Canada - 29 juli 2021 -. Blackline Safety Corp. ("Blackline Safety", de "Onderneming" of "onze") (TSX: BLN), een wereldwijde leider in verbonden veiligheidstechnologie met een Hardware-enabled Software-as-a-service (HeSaaS) bedrijfsmodel, kondigde vandaag de release aan van haar inaugurele milieu-, sociale en governance (ESG) rapport. Het rapport verschaft informatie over de vooruitgang van het bedrijf met betrekking tot deze initiatieven en brengt doelstellingen voor toekomstige prestaties in kaart. Het Fiscal 2020-rapport is beschikbaar op Blackline Safetyop de website van http://www.blacklinesafety.com/ESG.

"Ons inaugurele ESG-rapport is een natuurlijke volgende stap in onze strategische groei," zei Cody Slater, Chief Executive Officer en voorzitter bij Blackline Safety."Hoewel we al vele jaren bezig zijn met het integreren van ESG-initiatieven in onze activiteiten, hebben we kritisch werk voltooid om negen aandachtsgebieden te identificeren die van wezenlijk belang zijn voor ons bedrijf, onze belanghebbenden en onze groeistrategie."

"Dit verslag - en het werk dat eraan ten grondslag ligt - is slechts een begin. Samen vormen ze de basis voor een volledige integratie van ESG in onze bedrijfsstrategie, gebaseerd op zinvolle doelstellingen, voortdurende transparantie en regelmatige rapportering over onze prestaties.

HHoogtepunten uit Blackline Safetyvan het ESG-verslag van Fiscal 2020 zijn:

  • Bestuur en ethiek: Benoeming en verkiezing van twee vrouwelijke onafhankelijke bestuurders in de Raad en omvorming van onze Commissie Corporate Governance en Compensatie tot de Commissie Governance, Compensatie en Duurzaamheid, waarmee we ons engagement voor het bevorderen van diversiteit en het beschermen van mensen, planeet en welvaart op een hoger plan brengen.
  • Privacy en gegevensbeveiliging: Handhaving van de hoogste normen voor gegevensopslag, beveiliging en privacymaatregelen, met gebruikmaking van industrieregelingskaders zoals een SOC 2 Type 2-compliance-rapport en de GDPR.
  • Diversiteit en inclusie: Stimuleren van een diverse en inclusieve werkplek met 40% van het personeel als vrouw, waaronder 29% van het management.
  • Milieu: Doelstelling: 100% energieverbruik uit hernieuwbare bronnen voor de hele onderneming tegen het einde van het boekjaar 2022.

“Blackline Safety's Raad van Bestuur is van mening dat het bedrijf ambitieuze doelen heeft gesteld en zich sterk heeft gecommitteerd aan onze ESG-focusgebieden," aldus Cheemin Bo-Linn, voorzitter Governance, Compensation and Sustainability Committee. "We verwachten Blackline Safety de komende jaren betekenisvolle vooruitgang te boeken op deze, en andere ESG-initiatieven die we belangrijk vinden voor de doelstellingen van het bedrijf."

Het verslag is geïnformeerd door de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en Global Reporting Initiatives (GRI) openbaarmakingskaders. Voor meer informatie over het ESG-rapport en de doelstellingen van de onderneming kunt u contact opnemen met esg@blacklinesafety.com.

2020-ESG-Highlights-Infographic_v4

Over Blackline Safety: Blackline Safety is een wereldwijde leider op het gebied van connected safety die ervoor zorgt dat elke werknemer elke dag zijn werk gedaan krijgt en veilig naar huis terugkeert. Blackline Safety biedt draagbare veiligheidstechnologie, persoonlijke en omgevingsgasmonitoring, cloud-connected software en data-analyse om tegemoet te komen aan veeleisende veiligheidsuitdagingen en de productiviteit van organisaties te verhogen met een dekking in meer dan 100 landen. Blackline Safety wearables zijn een levensader voor tienduizenden mensen, hebben meer dan 154 miljard datapunten gerapporteerd en meer dan vijf miljoen noodreacties geïnitieerd. Gewapend met cellulaire en satellietconnectiviteit zorgen wij ervoor dat hulp nooit te ver weg is. Voor meer informatie, bezoek www.BlacklineSafety.com en neem contact met ons op via Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Opmerking betreffende toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en toekomstgerichte informatie (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie") in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving met betrekking tot, onder andere, doelstellingen voor Blackline's ESG-focusgebieden, in het bijzonder en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, Blackline Safetydoelstellingen voor energieverbruik in 2022. Blackline verstrekte dergelijke toekomstgerichte verklaringen in afhankelijkheid van bepaalde verwachtingen en veronderstellingen die zij redelijk acht op dat moment, met inbegrip van verwachtingen en veronderstellingen betreffende zakelijke vooruitzichten en kansen; de vraag van klanten, de beschikbaarheid en kosten van financiering, arbeid en diensten en de impact van toenemende concurrentie. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen en veronderstellingen waarop dergelijke toekomstgerichte informatie is gebaseerd redelijk zijn, mag er niet overmatig worden vertrouwd op de toekomstgerichte informatie omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat deze correct zal blijken te zijn. Toekomstgerichte informatie heeft betrekking op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, die door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waaronder de risico's die worden besproken in Blackline's Management Discussion and Analysis. Blackline's werkelijke resultaten, prestaties of prestaties kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in, of geïmpliceerd door, de toekomstgerichte informatie en dienovereenkomstig kan geen garantie worden gegeven dat een van de gebeurtenissen die door de toekomstgerichte informatie worden verwacht, zullen plaatsvinden of zich zullen voordoen, of als een van hen dat doet, welke voordelen Blackline daaraan zal ontlenen. Het management heeft de bovenstaande samenvatting van veronderstellingen en risico's met betrekking tot toekomstgerichte informatie in dit persbericht opgenomen om lezers een vollediger beeld te geven van de toekomstige activiteiten van Blackline en dergelijke informatie is mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Lezers worden erop gewezen dat de voorgaande lijsten van factoren niet exhaustief zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte informatie publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of resultaten of anderszins, anders dan zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

###

INVESTEERDERS/ANALISTEN CONTACT
Shane Grennan, CFO
sgrennan@blacklinesafety.com
Telefoon: +1 403 451 0327

MEDIA CONTACT
Christine Gillies, CMO
cgillies@blacklinesafety.com
Mobiele telefoon: +1 403 629 9434