<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline Safety Q1 inkomsten stijgen met 43% kwartaal-op-kwartaal tot $8.9M

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 26 maart 2020

Inkomstengroei buiten Canada bedraagt meer dan 66%

Calgary, Canada - 26 maart 2020 - Corp. Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN), wereldwijd marktleider op het gebied van gasdetectie en connected safety-oplossingen, kondigde in haar resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 januari 2020 een recordomzet van $8,9 miljoen aan. De totale inkomsten stegen met 43% ten opzichte van Q1 FY2019, wat de twaalfde kwartaal-op-kwartaalgroei met dubbele cijfers betekent, waarbij de recurrente inkomsten uit diensten met 38% stegen tot $5,6 miljoen. Aangezien de sterke vraag naar diensten in Q1 FY2020 aanhield, lanceerde Blackline ook veldproeven en een pre-order programma voor G7 EXO - s werelds eerste direct-to-cloud gasmonitor voor ruimtes.

"De vraag naar Blackline -diensten, waaronder G7 wearables, cloud-connected software, 24/7 live monitoring en Blackline Analytics, blijft een belangrijke rol spelen in onze wereldwijde groei," aldus Cody Slater, CEO en voorzitter bij Blackline Safety. "Onze recurrente inkomsten boekten een groei van 38%, gedreven door klantadoptie verspreid over een zeer gediversifieerde basis van industrieën en onze sterke retentiegraad. Tegelijkertijd blijven we investeren in onze toekomst door de aanstaande toevoeging van area gas monitoring en andere connected safety technologie, producten en diensten met toegevoegde waarde."

De inkomsten uit terugkerende diensten en productverkopen stegen met 90% in Europa, 61% in de Verenigde Staten en 20% in Canada op kwartaalbasis. Blackline sloot het kwartaal af met een sterke werkkapitaalpositie, inclusief cash en kortetermijninvesteringen van $25,6 miljoen. De totale brutomarge van Blacklinebedroeg 46%, waarbij de servicemarge verbeterde van 66% vorig jaar naar 68% dankzij de groei van de terugkerende service-inkomsten van Blackline. Blackline realiseerde zijn vijfde opeenvolgende kwartaal met een positieve Adjusted EBITDA, een niet-GAAP-metriek die volgens het management waardevol is voor beleggers om de bedrijfsprestaties te volgen.

In Q1 FY2020 is Blackline begonnen met veldproeven van de eerste direct-to-cloud, drop-and-go area gasmonitor in de sector. G7 EXO pakt de uitdagingen van traditionele systemen aan door de introductie van cellulaire en satellietconnectiviteit met een toonaangevende batterijlevensduur van meer dan 100 dagen. Tijdens recente weertunneltests werd de G7 EXO blootgesteld aan orkaankracht, sneeuw en ijzel. Het is ontworpen om de zwaarste omstandigheden te weerstaan en tegelijkertijd een gebruiksvriendelijke, duurzame oplossing te bieden. Geselecteerde klanten en partners voerden G7 EXO veldproeven uit voor olie- en chemicaliënterminals, omheiningen en perimeters, lekkageplaatsen, boorplatforms en onderhoudsprojecten voor faciliteiten. Nu de voorbestellingen lopen, zal Blackline in het derde kwartaal van FY2020 beginnen met de eerste zendingen.

Globale omstandigheden en continuïteit

Blackline beschermt tienduizenden mensen over de hele wereld via cloud-connected wearables. Deze personen werken in een breed scala van industrieën en omvatten lone worker monitoring, gasdetectie en evacuatie management scenario's. Blackline heeft zijn continuïteitsplan als gevolg van het ontstaan van COVID-19, dat voorziet in de voortdurende levering van producten en diensten aan haar klanten over de hele wereld. Dit plan ondersteunt Blackline's voortdurende bedrijfsactiviteiten met een gedistribueerd personeelsbestand, waarbij de gezondheid en veiligheid van werknemers wordt beschermd naast de voortdurende levering van diensten. Blackline's productiefaciliteit blijft werken met een verminderde capaciteit met behulp van personeel in gedeelde diensten om te zorgen voor de juiste sociale afstand. Blackline's in-house Safety Operations Center blijft toezicht houden op tienduizenden werknemers, met een meerderheid van agenten die vanuit thuiskantoren werken.

Met de recente verschuiving in de prijszetting van oliegrondstoffen volgt Blackline nauwlettend de onzekerheden waarmee de oliesector wordt geconfronteerd en hoe dit de upstream-, midstream- en downstreamsegmenten zal beïnvloeden, en maakt er plannen voor.

"Wij maken een ongekende tijd door en voeren snel ons noodplan uit om ervoor te zorgen dat wij onze mensen gezond houden, zodat zij de hardwerkende mannen en vrouwen die ons elke dag hun leven toevertrouwen, veilig kunnen houden," zei de heer Slater. "Wij zijn goed gepositioneerd om deze storm en de marktonzekerheden te doorstaan gezien onze sterke financiële positie en ons bekwame en toegewijde team dat ongeëvenaarde producten en diensten blijft leveren aan een steeds diverser klantenbestand. Onze klanten over de hele wereld hebben als taak energie te produceren en te leveren aan onze gemeenschappen, de noodzakelijke verbruiksgoederen te creëren waar we dagelijks op vertrouwen en ervoor te zorgen dat onze communicatielijnen open blijven. Onze inzet is ervoor te zorgen dat elke werknemer het vertrouwen heeft om de klus te klaren en veilig thuis te komen, vooral in deze uitdagende tijden."

 Hoogtepunten van het eerste kwartaal

 • Twaalfde kwartaal op rij met dubbelcijferige omzetgroei jaar-op-jaar
 • Totale inkomsten van $8.9M, een stijging van 43% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.
 • Recurrente service-inkomsten, inclusief lease-inkomsten, van $5.6M, een stijging van 38% ten opzichte van het eerste kwartaal van het voorgaande jaar
 • Productinkomsten van 3,3 miljoen dollar, een stijging van 53% ten opzichte van het eerste kwartaal van het voorgaande jaar.
 • De totale inkomsten stegen met 90% in Europa, 61% in de Verenigde Staten en 20% in Canada in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar.
 • De totale brutomarge bedroeg 46%, hetzelfde percentage als in het eerste kwartaal van vorig jaar.
 • Het totale brutomargepercentage bestond uit product- en servicemargepercentages van 8% en 68%, vergeleken met 8% en 66% in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar.
 • Vijfde opeenvolgende kwartaal met positieve aangepaste EBITDA
 • De gecontracteerde toekomstige inkomsten uit diensten (Blackline Volledige leaseverbintenissen voor 3 jaar) bedroegen $6,8 miljoen op 31 januari 2020.
 • Totale kasmiddelen en kortetermijnbeleggingen van $25,6M op 31 januari 2020
 • Voortzetting van de ontwikkeling van Blackline's nieuwe G7 Exo area monitor productlijn 

Financiële hoogtepunten

De daaropvolgende waarden in deze mededeling zijn in duizenden, behalve de percentages en de gegevens per aandeel.

 

Kwartaal Eindigend op 31 januari

 

2020

2019

Verander

Inkomsten

$8,918

$6,229

43%

Brutomarge

$4,059

$2,842

43%

Brutomargepercentage

46%

46%

0%

Netto verlies

($2,355)

($1,745)

(35%)

Nettoverlies per aandeel

($0.05)

($0.04)

 

Nettoverlies exclusief op aandelen gebaseerde beloningskosten

($2,278)

($1,617)

(41%)

Aangepaste EBITDA

$504

$33

1427%

Aangepaste EBITDA per aandeel

$0.01

$0.00

 

 

Financiële kerngegevens

De omzet over het eerste kwartaal bedroeg $8.918, een stijging met 43% ten opzichte van $6.629 in het vergelijkbare kwartaal van het vorige boekjaar, met een omzetgroei van 90% in Europa en 61% in de Verenigde Staten, kwartaal-op-kwartaal.

De productinkomsten in het eerste kwartaal bedroegen $3.341, een stijging van 53% vergeleken met $2.180 in dezelfde periode vorig jaar. De onderneming zag in het kwartaal een toename van de verkoop van haar producten via het Blackline Complete-leaseprogramma. Indien deze bestellingen via traditionele aankopen waren geleverd, zouden de totale productinkomsten met ongeveer $320 zijn gestegen.

De inkomsten uit diensten bedroegen $5.577, een stijging van 38% vergeleken met $4.049 in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei was voornamelijk te danken aan de toegenomen toepassing in internationale markten buiten de olie- en gasindustrie.

Het brutomargepercentage voor het vierde kwartaal bedroeg 46%, wat gelijk was aan dat van het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar, waarbij de marge uit de inkomsten uit diensten verbeterde van 66% tot 68%, dankzij de groei van de inkomsten uit diensten van Blacklineover het hele kwartaal.

De aangepaste EBITDA bedroeg $504 voor het eerste kwartaal, vergeleken met $33 in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar. De stijging van de Aangepaste EBITDA voor het kwartaal was toe te schrijven aan hogere inkomsten en brutomarge en lagere algemene en administratieve kosten, gecompenseerd door een stijging van de verkoops- en marketingkosten kwartaal-op-kwartaal.

Blackline's niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten en de bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en bedrijfsresultaten voor de periode eindigend op 31 januari 2020 (inclusief de reconciliatie van niet-GAAP maatstaven) zijn beschikbaar op www.sedar.com. Alle resultaten worden gerapporteerd in Canadese dollars.

BLN20-029023-Q1-FY2020-Highlights-5

Over Blackline Safety: Blackline Safety is een wereldwijde leider op het gebied van connected safety die helpt ervoor te zorgen dat elke werknemer elke dag zijn werk gedaan krijgt en veilig naar huis terugkeert. Blackline biedt wearable veiligheidstechnologie, persoonlijke en gebiedsgasmonitoring, cloud-connected software en data-analyse om veeleisende veiligheidsuitdagingen aan te gaan en de productiviteit van organisaties in meer dan 100 landen te verhogen. Blackline Safety wearables zijn een reddingslijn voor tienduizenden mannen en vrouwen, hebben meer dan 100 miljard datapunten gerapporteerd en meer dan vijf miljoen noodreacties geïnitieerd. Gewapend met cellulaire en satellietconnectiviteit zorgen we ervoor dat hulp nooit te ver weg is. Voor meer informatie, bezoek BlacklineSafety.com en neem contact met ons op via Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Opmerking over toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen en op de toekomst gerichte informatie (gezamenlijk "op de toekomst gerichte informatie") in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving met betrekking tot, onder andere, Blackline Safetyde verwachting van Blackline om potentieel te realiseren uit haar voorgenomen investering in organische groeimogelijkheden in 2020, de intentie van om haar productaanbod uit te breiden naar totale werkplekconnectiviteit en de verwachting van het management dat Blackline zich zal blijven richten op haar alomvattende benadering van aangesloten apparaten, live monitoring, advies- en integratiediensten. Blackline heeft dergelijke toekomstgerichte verklaringen afgelegd op basis van bepaalde verwachtingen en veronderstellingen die zij op dat moment redelijk acht, waaronder verwachtingen en veronderstellingen met betrekking tot zakelijke vooruitzichten en kansen; de vraag van klanten, de beschikbaarheid en kosten van financiering, arbeid en diensten en de invloed van toenemende concurrentie. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen en veronderstellingen waarop dergelijke toekomstgerichte informatie is gebaseerd redelijk zijn, mag er niet overmatig worden vertrouwd op de toekomstgerichte informatie omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat deze correct zal blijken te zijn. Toekomstgerichte informatie heeft betrekking op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, die door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waaronder de risico's die worden besproken in Blackline's Management Discussion and Analysis. Blackline's werkelijke resultaten, prestaties of prestaties kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in, of geïmpliceerd door, de toekomstgerichte informatie en dienovereenkomstig kan geen garantie worden gegeven dat een van de gebeurtenissen die door de toekomstgerichte informatie worden verwacht, zullen plaatsvinden of zich zullen voordoen, of als een van hen dat doet, welke voordelen Blackline daaraan zal ontlenen. Het management heeft de bovenstaande samenvatting van veronderstellingen en risico's met betrekking tot toekomstgerichte informatie in dit persbericht opgenomen om lezers een vollediger beeld te geven van de toekomstige activiteiten van Blackline en dergelijke informatie is mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Lezers worden erop gewezen dat de voorgaande lijsten van factoren niet exhaustief zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte informatie publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of resultaten of anderszins, anders dan zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

Noch TSX Venture Exchange, noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit bericht.

###

INVESTEERDER/ANALIST CONTACT

Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Telefoon: +1 403 451 0327

MEDIA CONTACT

Heather Houston
hhouston@daltonagency.com
Telefoon: +1 904 398 5222
Mobiele telefoon: +1 386 216 9472