<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline Safety Kondigt verhoging aan van niet-brokered Private Placement

Jaime Seaman 17 juni 2016

CALGARY, ALBERTA

NIET VOOR VERSPREIDING NAAR NIEUWSAGENTSCHAPPEN IN DE VERENIGDE STATEN OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN.

Blackline Safety Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline"of de"Corporation") heeft het genoegen aan te kondigen dat zij besloten heeft de omvang van haar eerder aangekondigde onderhandse plaatsing te verhogen van maximaal 3.428.572 eenheden van de Corporation (de"Units") tegen een prijs van $1,75 per eenheid voor een totale bruto-opbrengst van maximaal $6,0 miljoen tot maximaal 3.714.286 Units voor een totale bruto-opbrengst van maximaal $6,5 miljoen (het"Aanbod").

Elke Unit zal bestaan uit één gewoon aandeel in het kapitaal van de Corporation (een"Gewoon Aandeel") en de helft van één koopwarrant voor een Gewoon Aandeel (elke hele warrant, een"Warrant"). Elke Warrant geeft de houder het recht om op elk moment op of vóór 12 februari 2018 één Gewoon Aandeel te verwerven tegen een uitoefenprijs van $2,00 per Gewoon Aandeel.

Blackline is van plan de netto-opbrengst van het Aanbod te gebruiken om de commercialisering van zijn nieuwe productensuite te ondersteunen en voor algemene werkkapitaaldoeleinden.

Het Aanbod zal naar verwachting worden afgerond op of rond 22 juni 2016, en is onder voorbehoud van alle noodzakelijke goedkeuringen van toezichthouders en beurzen. De effecten die in het kader van het Aanbod worden uitgegeven, zijn onderworpen aan een bewaarperiode die vier maanden en één dag na de datum van uitgifte verstrijkt.

Blackline's brede portfolio van oplossingen voor veiligheidsmonitoring stelt organisaties in alle sectoren en geografische locaties in staat om incidenten in realtime te herkennen en te beheren. Voor meer informatie over Blackline's oplossingen voor veiligheidsmonitoring, bezoek www.BlacklineSafety.com en volg Blackline op Twitter @blacklinesafety.

Over Blackline: Blackline Safety Corp. (TSX VENTURE:BLN) is een leider op het gebied van draadloze locatiebepaling die producten en diensten ontwikkelt, produceert en verkoopt voor lone worker veiligheidsbewaking. Onze Loner® oplossingen worden gepromoot via kantoren in Calgary en het Verenigd Koninkrijk en verkocht via een groeiend netwerk van internationale distributeurs. Loner producten waarschuwen het bewakingspersoneel van een veiligheidsincident, lokaliseren de werknemer en zorgen voor de meest efficiënte noodrespons-Alert. Lokaliseer. Respond.™ Onze visie is om de toonaangevende leverancier van draadloos verbonden lone worker veiligheidsmonitoring producten in de wereld te worden. Bezoek www.BlacklineSafety.com.

Lezersadvies

Bepaalde informatie over Blackline die in dit persbericht wordt uiteengezet, met inbegrip van (onder andere): de verwachte sluitingsdatum voor het Aanbod en het verwachte gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn onder de toepasselijke effectenwetgeving en impliceren noodzakelijkerwijs aanzienlijke bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke risico's en onzekerheden, waarvan sommige buiten de controle van Blackline liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertragingen als gevolg van of het onvermogen om vereiste goedkeuringen van derden en regelgevende instanties voor het Aanbod te verkrijgen, het risico dat de voorwaarden van het Aanbod, zoals hierin beschreven, onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen, het vermogen van de vennootschap om toegang te krijgen tot voldoende kapitaal uit interne en externe bronnen, de invloed van de algemene economische omstandigheden in Canada, de Verenigde Staten en overzee, industriële omstandigheden, wijzigingen in wetten en reglementeringen en wijzigingen in de manier waarop deze worden geïnterpreteerd en toegepast, toegenomen concurrentie, het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of management, en schommelingen in wisselkoersen of rentevoeten.

Met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, heeft Blackline een aantal veronderstellingen gemaakt. De belangrijkste veronderstellingen die aan de bovenvermelde toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, omvatten veronderstellingen met betrekking tot (onder andere): de algemene stabiliteit van de economische en politieke omgeving waarin de Corporation actief is; de tijdige ontvangst van alle vereiste goedkeuringen van derden en regelgevende instanties met betrekking tot het Aanbod; dat de Corporation in staat zal zijn om het Aanbod te voltooien op de manier en binnen de termijnen die hierin worden overwogen en dat de netto-opbrengst van het Aanbod consistent zal blijven met diegene die hierin worden vermeld. Bepaalde of alle van de voorgaande veronderstellingen kunnen onwaar blijken te zijn. Blackline's werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in, of geïmpliceerd door, deze op de toekomst gerichte verklaringen en, bijgevolg, kan geen garantie worden gegeven dat enige van de door de op de toekomst gerichte verklaringen voorziene gebeurtenissen zullen plaatsvinden of plaatsvinden, of, als een van hen dat doet, welke voordelen de Vennootschap daaruit zal halen. De toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen enkele verplichting op zich om enige van de opgenomen toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

Noch TSX Venture Exchange, noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit bericht.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enige jurisdictie. De effecten van Blackline zullen niet worden en zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan een U.S. persoon, zonder registratie of toepasselijke vrijstelling daarvan.

###

Blackline Safety Corp.
Cody Slater
CEO & Voorzitter
+1 403 451 0327 x309
cslater@blacklinesafety.com