<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Technologie en privacy

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 02 augustus 2012

Uit een recente opiniepeiling van Harris Interactive is gebleken dat de nieuwere generaties, zoals te verwachten valt, niet alleen meer vertrouwd zijn met de beschikbare technologie aan boord van voertuigen, maar ook meer behoefte hebben aan connectiviteit. Oudere generaties daarentegen hebben meer behoefte aan privacy in hun auto en hechten bij de keuze van een voertuig minder belang aan technologische vooruitgang.

De enquête, die in mei van dit jaar werd uitgevoerd, peilde bij meer dan 2.600 volwassenen van 18 jaar en ouder naar de waarden, behoeften en wensen van verschillende demografische groepen met betrekking tot voertuigtechnologie en privacy. Uit het onderzoek bleek dat 62% van de autobezitters zich zorgen maakt over de gevolgen van de technologische vooruitgang en connectiviteit voor hun privacy. 41% van de ondervraagde Amerikaanse autobezitters is van mening dat technologie die het mogelijk maakt rijgewoonten te volgen, kan leiden tot hogere verzekeringstarieven, waarbij bestuurders in de leeftijd van 18 tot 35 jaar en mannen beide 46% van deze groep respondenten uitmaken.

Interessant is dat 58% van de autobezitters aangaf dat technologie hun rijervaring aangenamer heeft gemaakt en hen een groter gevoel van veiligheid geeft terwijl ze achter het stuur zitten. Mannen waren over het algemeen meer geneigd om technologie in de auto op prijs te stellen: 64% was het hiermee eens, tegenover slechts 53% van de vrouwen. Ook het veiligheidsgevoel kwam aan bod: 61% van de mannen was het eens met de stelling dat technologie een groter gevoel van veiligheid geeft, terwijl 54% van de vrouwen deze stelling onderschreef. Bovendien gaf 76% van alle respondenten in meer of mindere mate aan dat meer technologie "te veel afleiding" op de weg kan veroorzaken en "gevaarlijk is om te hebben".

Jongere generaties gaven vaker aan dat connectiviteit in de auto belangrijk was, terwijl dat bij oudere generaties het minst het geval was. Babyboomers gaven van de vier geteste leeftijdsgroepen het minst vaak prioriteit aan technologie; minder dan de helft van de respondenten (39%) was het daarmee eens wat betreft rijervaring en beslissingen over de aankoop van een voertuig. Daarentegen was de meerderheid (66%) van de bestuurders tussen 18-35 jaar van mening dat technologie aan boord van voertuigen een belangrijke factor is bij aankoopbeslissingen.

Alle ondervraagde demografische groepen waren op hun hoede voor de implicaties van technologie voor de privacy. De voornaamste zorg in dit verband was dat locatie- en voertuiggebruiksgegevens zouden kunnen worden gebruikt ten voordele van een derde organisatie, zoals een verzekeringsmaatschappij of een particulier onderzoeksbureau. Een secundair punt van zorg voor alle groepen was de impact van technologie op de afleidbaarheid van bestuurders.

Lees het originele artikel hier.

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten