<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Veiligheidsnaleving: Kunt u de uwe garanderen? V&A met COO Kevin Meyers

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 21 oktober 2015

We hebben onlangs onze online quiz gelanceerd "Veiligheidsnaleving: Kunt u de uwe garanderen?" waarmee u kunt nagaan of uw organisatie de veiligheidswetgeving effectief naleeft.

Terwijl we u vragen om deze quiz in te vullen, leek het ons niet meer dan eerlijk om deze oefening ook te doen! We zaten samen met Kevin Meyers, Blackline Safetyde Chief Operations Officer, om te zien hoe Blackline Safety het goed doet.

 

Blog Afbeeldingen--Kevin MeyersHOE VAAK BEKIJKT U DE NALEVINGSUPDATES VOOR UW LAND/REGIO?  

Ons veiligheidscomité komt bijeen om eerdere actiepunten en bestaande beleidslijnen en procedures te evalueren, te zoeken naar mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen en om over gezondheids- en veiligheidskwesties te communiceren met ons personeel. 

In dit proces worden nalevingsonderwerpen onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat wij niet alleen voldoen aan de bedoelingen van de wetgeving, maar dat wij programma's opzetten en beheren in het beste belang van onze werknemers.

 

OMVATTEN UW PROCESSEN VOOR DE NALEVING VAN DE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EEN PROGRAMMA VOOR DE VEILIGHEIDSCONTROLE VAN UW WERKNEMERS?

Wij houden toezicht op onze eigen werknemers met behulp van onze eigen technologie die wij produceren om toezicht te houden op de veiligheid van anderen. Eerder dit jaar hebben wij onze SOC-dienst (Safety Operations Center) gelanceerd, die 24/7/365 binnenshuis actief is.

Zoals bij alle organisaties, zijn er veel momenten waarop ons team zich extra inspant om de klus te klaren, werkend na werktijd. We hebben ons eigen work-alone beleid waarbij onze medewerkers beschikken over ons Loner SMD employee-worn device en onze indoor locatie technologie. Dit zorgt ervoor dat, mocht er iets onverwachts gebeuren, wij in staat zijn om in real-time te reageren op het gebied waar zij aan het werk zijn, zodat wij een verschil kunnen maken.

 

WANNEER IS UW PROGRAMMA VOOR TOEZICHT OP DE VEILIGHEID VAN WERKNEMERS VOOR HET LAATST BIJGEWERKT?

Ons veiligheidscomité komt regelmatig bijeen en evalueert alle veiligheidsprocedures en -beleidslijnen, met inbegrip van ons programma voor toezicht op de veiligheid op het werk.

Dit zorgt ervoor dat we alle potentiële risico's nagaan en de juiste programma's hebben. Een dergelijk programma is van cruciaal belang voor alle organisaties, groot en klein.

 

IN WELKE MATE IS TECHNOLOGIE BETROKKEN BIJ UW PROGRAMMA VOOR TOEZICHT OP DE VEILIGHEID VAN WERKNEMERS?

Blackline ontwerpt en produceert technologie voor de bewaking van de veiligheid van werknemers voor werkgevers in alle bedrijfstakken.

Wij maken gebruik van de nieuwste technologie die wij hebben ontwikkeld, waaronder indoor-locatietechnologie die wij hebben ontwikkeld voor alle soorten faciliteiten, inclusief gevaarlijke locaties. 

 

ZIJN SOMMIGE VAN UW WERKNEMERS LONE WORKERS?

Naast de vele personeelsleden die in ons Safety Operations Center werken, kan elk van onze werknemers op een bepaald moment van zijn of haar werkdag alleen aan het werk zijn. 

Het komt voor dat onze teamleden extra uren werken buiten de normale werkuren. In deze situaties maakt ons personeel gebruik van onze technologie voor veiligheidsbewaking.

 

HOUDT UW GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSBELEID REKENING MET UW ALLEENWERKERS?

Al onze werknemers die alleen werken, vallen onder ons werk-alleen-beleid. Al onze werknemers zijn getraind op:

  • Ons beleid inzake werk alleen
  • Wanneer maak je gebruik van onze apparatuur
  • Werking van veiligheidsbewakingsapparatuur

Blog Afbeeldingen - milieu-medewerker op afstand (1)

HOUDT UW VEILIGHEIDSBELEID REKENING MET ALLEENWERKERS BINNEN, BUITEN, OP AFGELEGEN LOCATIES EN DEGENEN DIE RIJDEN TIJDENS HET WERK?

Ons beleid inzake veiligheid op het werk heeft betrekking op onze werknemers die binnen onze faciliteit, binnenshuis, werken. Blackline heeft momenteel geen werknemers die buitenshuis of op afgelegen locaties werken, of chauffeurs.

 

HOE ONTVANGT UW ORGANISATIE UPDATES OVER VERANDERINGEN IN DE NALEVING VAN GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN UW LAND/REGIO?

Blackline werkt hard aan een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. We onderzoeken periodiek wijzigingen in veiligheidsvoorschriften die van invloed zijn op onze manier van werken als werkgever. Wij omarmen echter voortdurende verandering en een dialoog met ons team over hoe wij Blackline een positief en veilig centrum voor werkgelegenheid kunnen houden.

Wij herzien momenteel ons proces met betrekking tot het onderzoek van vereisten en zoeken naar een bron van proactieve kennisgevingen betreffende wijzigingen en beste praktijken.

 

IS PPE VOLDOENDE OM UW WERKNEMERS TE BESCHERMEN?

Wij zijn van mening dat persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige werkpraktijken, risicobeperking en de juiste opleiding van cruciaal belang zijn voor werknemers om hun taken met vertrouwen, efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren.

Op Blackline doen we wat we zeggen en zorgen we ervoor dat de technologie voor veiligheidsbewaking wordt gebruikt door werknemers die alleen werken. Een dergelijke bewakingsmogelijkheid is aanwezig om een situatie waarin hulp nodig is, onmiddellijk te detecteren. Zonder een dergelijk programma is het mogelijk dat een werknemer die na sluitingstijd aan het werk is, niet snel wordt ontdekt om het verschil te kunnen maken.

 

IS UW GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSBELEID BESCHIKBAAR VOOR UW WERKNEMERS?

Blackline bewaart alle beleidslijnen en procedures op een gemeenschappelijke locatie in ons kantorennetwerk die gemakkelijk toegankelijk is voor ons personeel. Nieuwe werknemers krijgen een opleiding over ons beleid en onze procedures, met inbegrip van veiligheid en het gebruik van veiligheidsbewakingstechnologie wanneer zij alleen werken. 

 

KENNEN AL UW WERKNEMERS DE PROCEDURE VOOR WAT TE DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

Wij hebben het geluk dat ons interne Safety Operations Center 24/7/365 bemand is en de klok rond kan reageren op noodgevallen - niet alleen voor de werknemers van de klanten die wij in het oog houden, maar ook voor onze werknemers en onze eigen fabriek.

 

ZORGT UW COMITÉ VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID VOOR BEWUSTMAKING VAN UW WERKNEMERS?

Ons veiligheidscomité geeft feedback aan alle werknemers over actiepunten van onze regelmatige vergaderingen en initieert programma's om de gezondheid en veiligheid op de werkplek te verbeteren.

Een tweerichtingsrelatie tussen het veiligheidscomité en onze werknemers is belangrijk om ervoor te zorgen dat eerdere taken worden aangepakt, belangrijke lessen worden toegepast en de feedback van het personeel wordt opgevolgd.

 

DANK JE, KEVIN. HEB JE NOG IETS TOE TE VOEGEN?

Ik zou onze lezers sterk willen aanmoedigen om onze "Safety Compliance: Kunt u de uwe garanderen?" quiz te doen om te zien hoe uw organisatie ervoor staat. Doe de quiz nu.

 

middelen-banner

 

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten