<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

9 veiligheidsincidenten die u niet over het hoofd mag zien

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 28 januari 2016

VEILIGHEID VAN WERKNEMERS IN DE NUTSSECTOR

Nutsbedrijven voor aardgas, elektriciteit, water en afvalwater brengen veel risico's met zich mee voor uw werknemers die alleen werken. Elektriciens en onderhoudspersoneel werken vaak gedurende langere perioden alleen in zuiveringsinstallaties, buitenpompen en hoogspanningsonderstations die gevaarlijk kunnen zijn. Werknemers werken dagelijks met machines, chemicaliën, giftige gassen en andere gevaren. 

Hier verkennen we negen incidenten die u niet over het hoofd mag zien in de nutsbedrijven industrie.

1. ELEKTRISCH

Volgens de Electrical Safety Foundation International (ESFI)zijn incidenten met elektriciteit de nummer 1 oorzaak van dodelijke ongevallen op de werkplek in deze bedrijfstak. Een studie gepubliceerd door de Nationale Veiligheidsraad in de Verenigde Staten meldt honderden dodelijke ongevallen op de werkplek en duizenden verwondingen die elk jaar alleen al het gevolg zijn van elektrische risico's.

Ook in de water- en aardgassector doen zich veelvuldige incidenten voor, die vaak arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Soms hebben deze incidenten een dodelijke afloop.

Blog Afbeeldingen--industrieel11
2. TRANSMISSIELIJNEN

Meer dan 110.000 hoogspanningsarbeiders zijn verantwoordelijk voor het bouwen en repareren van elektriciteitstransmissie- en distributiesystemen - zij lopen veel risico's, volgens het Bureau of Labor Statistics

Transmissie & Distributie Wereld vond dat "Werk aan elektriciteitsleidingen staat in de top 10 van de gevaarlijkste banen in Amerika. Ongeveer 30 tot 50 werknemers op 100.000 komen elk jaar tijdens het werk om het leven. Vele anderen lijden aan niet-dodelijk verlies van ledematen door elektrische brandwonden en mechanisch trauma. Dat is meer dan twee keer het sterftecijfer van politieagenten en brandweerlui.

Blog Afbeeldingen--machtslijnen3. UITGLIJDEN, STRUIKELEN EN VALLEN

De Canadees centrum voor gezondheid en veiligheid op het werk (CCOHS) meldt dat meer dan 42.000 werknemers jaarlijks gewond raken als gevolg van valongevallen.

Ondertussen, het U.S. Department of Labor's Bureau of Labor Statistics meldt 247.120 niet-dodelijke gevallen van vallen, uitglijden en struikelen in 2014 en bijna 800 dodelijke ongevallen in 2014, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Arbeiders op communicatietoren4. KOUDSTRESS

De U.S. Occupational Safety & Health Administration (OSHA) waarschuwt dat "langdurige blootstelling aan bevriezing of koude temperaturen ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals loopgraafvoeten, bevriezing en onderkoeling. In extreme gevallen, waaronder onderdompeling in koud water, kan blootstelling leiden tot de dood."

"Gevaarstekenen zijn onder meer ongecontroleerd rillen, onduidelijke spraak, onhandige bewegingen, vermoeidheid en verward gedrag. Als deze tekenen worden waargenomen, bel dan voor noodhulp."

En de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geeft dit voorzorgsadvies: "Werknemers die worden blootgesteld aan extreme kou of werken in een koude omgeving kunnen het risico lopen van koude stress."

Koude stress kan een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen veroorzaken. “Extreem koud of nat weer is een gevaarlijke situatie die kan leiden tot beroepsziekten en verwondingen zoals onderkoeling, bevriezing, voet in de loopgraaf en wintertenen.”

loner-worker-remote-35. HITTE STRESS

De Centers for Disease Control and Prevention identificeert symptomen en omgevingen van hittestress.

"Werknemers die worden blootgesteld aan extreme hitte of in een hete omgeving werken, lopen het risico op hittestress. Blootstelling aan extreme hitte kan leiden tot beroepsziekten en verwondingen. Hittestress kan resulteren in een hitteberoerte, hitte-uitputting, hittekrampen of hitte-uitslag. Hitte kan ook het risico op verwondingen bij werknemers verhogen omdat het kan leiden tot zweterige handpalmen, beslagen veiligheidsbrillen en duizeligheid. Brandwonden kunnen ook ontstaan als gevolg van toevallig contact met hete oppervlakken of stoom."

Blog Afbeeldingen--industrieel46. FYSIEKE BELASTING EN OVERBELASTING

Uw werknemers zijn vertrouwd met het werken in lange ploegen, in een snelle omgeving waar fysieke belasting, overbelasting en vermoeidheid vaak bijdragen tot arbeidsongevallen en verwondingen. Vermindering van vermoeidheid door regelmatige pauzes, afwisseling van de routine en implementatie van formele processen en procedures kunnen het risico op vermoeidheid bij uw werknemers verminderen.

Fouten en onvoorzichtigheid kunnen leiden tot verwondingen en zelfs dodelijke ongevallen. Duidelijke veiligheidsprocedures, regelmatige communicatie en de juiste veiligheidsuitrusting kunnen dit helpen verlichten.

Blog Afbeeldingen--utiliteitswerker7. BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE GEVAREN

Volgens Work Safe Albertamoet water- en afvalwaterpersoneel voorzichtig zijn bij het werken met rioolwater.

"Het ernstigste virale risico is hepatitis en het ernstigste bacteriële risico is tetanus. De belangrijkste manier van blootstelling is van hand tot mond

contact", aldus het agentschap. Biologische blootstelling "kan zich voordoen wanneer rioolwater in beweging is, zoals in de buurt van inlaatopeningen voor afvalwater en slibbehandelingsruimten".

Vanuit chemisch oogpunt "kunnen sanitaire riolen en soortgelijke besloten ruimten met afvalwater soms een tekort aan zuurstof hebben als gevolg van organische oxidatie en verdringing door kooldioxide. Zij kunnen ook ontvlambare gassen bevatten zoals methaan en toxische gassen zoals koolmonoxide en waterstofsulfide".

De Health and Safety Executive (HSE) in het Verenigd Koninkrijk waarschuwt werknemers voor gezondheidsrisico's bij het werken met rioolwater. "Blootstelling aan rioolwater of producten daarvan kan leiden tot een aantal ziekten. Deze omvatten: gastro-enteritis, de ziekte van Weil, hepatitis, beroepsastma, infectie van huid of ogen; en/of zelden, allergische alveolitis."

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun personeel, en met name uw alleenwerkers, de juiste veiligheidsmaatregelen nemen wanneer zij met afvalwater werken.

Man monitor filtert water in fabriek.8. RIJDEN

Ongeacht waar een werknemer rijdt - op een lang stuk snelweg of tussen bouwplaatsen - bestuurders van alle soorten vervoer kunnen worden uitgedaagd door zware ladingen, slecht weer, andere bestuurders, fietsers en voetgangers.

Lange diensten en fysiek uitdagende taken - zoals zwaar tillen en gevaarlijke werkomgevingen - dragen bij tot vermoeidheid van de werknemers. De Amerikaanse ministerie van transport meldde dat het aantal dodelijke slachtoffers in 2013 was gestegen tot bijna 4.000, onder meer onder vrachtwagenchauffeurs, inzittenden van voertuigen die in botsing kwamen met grote transporttrucks en voetgangers. In datzelfde jaar werden ook meer dan 32.000 verkeersdoden gemeld voor alle soorten voertuigen.

Blog Afbeeldingen - milieuactivist op afstand9. NOODRESPONS

Heeft uw bedrijf een protocol voor noodmaatregelen? Is het onlangs bijgewerkt en hoe wordt het in werking gesteld? Gebruikt u nog steeds een check-in proces en bent u nog niet overgestapt op technologie voor veiligheidsmonitoring? Hebt u een beleid om alleen te werken?

Als het onverwachte zich voordoet, moet u erop kunnen vertrouwen dat u het beleid en de processen hebt geïmplementeerd die nodig zijn om uw lone workers veilig te houden. Uw team moet te allen tijde in staat zijn om zo snel mogelijk op noodsituaties te reageren.

Uw programma moet naadloos, duidelijk, beknopt, gecommuniceerd en gemeten zijn. Het moet ervoor zorgen dat als er een verwonding, gezondheidsincident of aanval plaatsvindt, uw bewakingsprogramma op efficiënte wijze de exacte locatie van uw bemanningsleden vaststelt - binnen en buiten - en een snelle reactie op de noodsituatie stuurt.

Beschikt u over de juiste procedures om uw personeel van nutsbedrijven en openbare werken een noodreactie te sturen wanneer zich een incident voordoet?

Ontdek het nu - laten we eens praten over hoe we uw huidige veiligheidsbewakingsprogramma kunnen helpen verbeteren. Maak contact met ons vandaag.Scenario 2

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten