<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline GPS Corp. Verslagen financiële resultaten 2010

Diana Winger 25 februari 2011

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 25 feb. 2011) -...

NIET VOOR VERSPREIDING ONDER NIEUWSAGENTSCHAPPEN VAN DE VERENIGDE STATEN OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN

Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" of "het Bedrijf") is verheugd om haar financiële resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 oktober 2010 te melden.

De inkomsten stegen met 32,2% voor het jaar tot $2,119 miljoen in vergelijking met $1,602 miljoen voor 2009. De inkomstenstijging wordt toegeschreven aan de groei in de retail-productlijnen en de intrede van het bedrijf in de Lone Worker veiligheidsmarkt. De verkoop van industriële veiligheid steeg met 426% ten opzichte van het voorgaande jaar, van 4% van de inkomsten in het boekjaar 2009 tot 16% van de inkomsten in het boekjaar 2010.

"Met onze Loner en Loner Mobile lone worker veiligheidsproducten hebben we laten zien dat we een duidelijke oplossing hebben voor de industriële veiligheidsmarkt", aldus Clark Swanson, Company President. "Met de introductie van nog meer lone worker oplossingen, die voor dit jaar gepland staat, zullen we laten zien dat we echt leiderschap in deze markt hebben", vervolgt hij.

Het nettoverlies voor het jaar daalde van ($3.169) miljoen tot ($3.052) miljoen, een daling van 3,7%.De Onderneming blijft investeren in nieuwe producten die gericht zijn op commerciële en industriële markten die een hogere marge en een bredere aanvaarding verwachten dan de retailproducten van de Onderneming.

Cody Slater, Chief Executive Officer: "In het boekjaar 2010 zijn de eerste stappen gezet om van het bedrijf een leider op de industriële veiligheidsmarkten te maken. Wij kijken uit naar de verdere uitbreiding van deze inspanningen in 2011, wat zal leiden tot betere financiële prestaties en een grotere penetratie in de veiligheidsmarkten."

De geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en de bespreking en analyse van het management voor het jaar eindigend op 31 oktober 2010 zijn beschikbaar op het profiel van de Vennootschap op SEDAR op www.sedar.com.


Over Blackline: Het hoofdkantoor is gevestigd in Calgary, Canada. Blackline is een fabrikant van industriële veiligheids- en commerciële producten. De oplossingen van het bedrijf richten zich op werkomgevingen die gericht zijn op de veiligheid van werknemers, terwijl ze ook verbonden hardware aanbieden om de veiligheid te verbeteren en logistieke informatie van activa door te geven. De industriële activiteiten zijn ook gericht op het leveren aan groeiende wetgevende en gereguleerde markten, die grotendeels over de hele wereld bestaan, van serviceplannen die functionaliteit bieden op basis van producthardware. Het bedrijf onderhoudt ook een reeks producten en diensten voor de consumenten- en retailomgeving. Blackline's technologie, toewijding en visie zorgen samen voor een steeds groeiend pakket hulpmiddelen dat is ontworpen om te beschermen. Share. Verbinden™.

Een kopie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op www.sedar.com. Bepaalde verklaringen in deze presentatie kunnen worden beschouwd als toekomstgericht. Dergelijke verklaringen houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die welke uit dergelijke verklaringen blijken, en bijgevolg mogen deze verklaringen niet worden beschouwd als garanties voor toekomstige prestaties of resultaten. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke risico's en onzekerheden, waarvan sommige buiten de controle van de Vennootschap vallen, waaronder: de impact van algemene economische omstandigheden, industriële omstandigheden, toegenomen concurrentie, het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of management, schommelingen in wisselkoersen of rentevoeten en de volatiliteit van de aandelenmarkten. De risico's waarmee de Vennootschap wordt geconfronteerd, zijn uitvoeriger beschreven in de Management Discussion and Analysis van de Vennootschap van 24 februari 2010. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen enkele verplichting op zich om de opgenomen toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

Noch de TSX Venture Exchange, noch haar Regulation Services Provider (zoals die term wordt gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de adequaatheid of nauwkeurigheid van deze bekendmaking.