<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline GPS Corp. Kondigt Aandelenconsolidatie aan

Diana Winger 24 juni 2011

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 23 juni 2011) -...

NIET VOOR VERSPREIDING ONDER NIEUWSAGENTSCHAPPEN VAN DE VERENIGDE STATEN OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN

Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" of de "Onderneming") kondigde vandaag aan dat haar Raad van Bestuur toestemming heeft gegeven voor de implementatie van een aandelenconsolidatie op basis van één post-consolidatie Gewoon Aandeel voor elke 10 pre-consolidatie Gewone Aandelen, met ingang van 23 juni 2011 (de "Ingangsdatum"), zoals verder goedgekeurd door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse en bijzondere vergadering van de Onderneming die op 12 mei 2011 werd gehouden.

De circa 143 miljoen Gewone Aandelen van de Vennootschap die momenteel uitstaan, zullen na de consolidatie worden teruggebracht tot circa 14,3 miljoen Gewone Aandelen. Er zullen geen verwaarloosbare aandelen worden uitgegeven. Eventuele fracties van een aandeel zullen naar beneden worden afgerond tot het dichtstbijzijnde aantal Gewone Aandelen dat een veelvoud is van 10. De uitoefen- of conversieprijs en het aantal Gewone Aandelen uit te geven onder enige van de uitstaande warrants en aandelenopties van de Vennootschap zullen proportioneel worden aangepast bij de consolidatie.

De aandelenconsolidatie heeft de goedkeuring gekregen van de TSX Venture Exchange ("TSXV").

De gewone aandelen van de Vennootschap zullen na de consolidatie verder worden verhandeld op de TSXV onder het symbool "BLN", onder een nieuw CUSIP-nummer - 09238M304. Verwacht wordt dat de gewone aandelen van Blackline na de consolidatie zullen worden verhandeld op de TSXV wanneer de markten openen op 24 juni 2011.

Blackline heeft zijn transferagent, Olympia Trust Company, aangesteld om op te treden als exchange agent voor de aandelenconsolidatie. Aandeelhouders die op de Ingangsdatum als zodanig staan ingeschreven, zullen zo spoedig mogelijk na de Ingangsdatum een verzendingsbrief ontvangen met instructies voor de omwisseling van hun Gewone Aandelen. In het licht van de recente poststaking in Canada kan de fysieke levering van de overdrachtsbrieven voor gebruik in verband met de consolidatie vertraging oplopen. Aandeelhouders kunnen daarom ook een kopie van de overdrachtsbrief krijgen door het SEDAR-profiel van de Vennootschap te raadplegen op www.SEDAR.com.


Over Blackline: Het hoofdkantoor is gevestigd in Calgary, Canada. Blackline is een fabrikant van industriële veiligheids- en commerciële producten. De oplossingen van het bedrijf richten zich op werkomgevingen die gericht zijn op de veiligheid van werknemers, terwijl ze ook aangesloten hardware aanbieden om de veiligheid te verbeteren en logistieke informatie van bedrijfsmiddelen door te geven. De industriële activiteiten zijn ook gericht op het leveren aan groeiende wetgevende en gereguleerde markten, die grotendeels over de hele wereld bestaan, met serviceplannen die functionaliteit bieden op basis van producthardware. Het bedrijf onderhoudt ook een reeks producten en diensten voor de consumenten- en retailomgeving. Blackline's technologie, toewijding en visie zorgen samen voor een steeds groeiend pakket hulpmiddelen dat is ontworpen om te beschermen. Share. Verbinden™.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen. Meer in het bijzonder bevat dit persbericht verklaringen over de verwachte verzending van overdrachtsbrieven, de verhandeling van de Gewone Aandelen op de TSXV op een post-consolidatiebasis en het aantal Gewone Aandelen van de Vennootschap dat naar verwachting zal uitstaan na de consolidatie. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen die in deze op de toekomst gerichte verklaringen worden weergegeven redelijk zijn, mag er niet overmatig op worden vertrouwd, omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien op de toekomst gerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, houden zij naar hun aard inherente risico's en onzekerheden in. De verzending van de brieven van toezending is afhankelijk van de status van de huidige staking door Canada Post en ligt buiten de controle van de Vennootschap. Bovendien kan de verhandeling van de Gewone Aandelen op post-consolidatiebasis vertraging oplopen indien Blackline er niet in slaagt de nodige goedkeuringen van regelgevende instanties en beurzen te verkrijgen binnen de geplande termijnen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden gedaan op de datum hiervan en Blackline neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring of informatie publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit wordt vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Noch de TSX Venture Exchange, noch haar Regulation Services Provider (zoals die term wordt gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de adequaatheid of nauwkeurigheid van deze bekendmaking.