<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline kondigt de afsluiting aan van de "Bought Deal Private Placement" en de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie

Britney Carswell 22 oktober 2018

Calgary, Canada - Blackline Safety Corp. ("Blackline" of de"Onderneming") (TSXV: BLN) heeft het genoegen aan te kondigen dat zij haar eerder aangekondigde buy deal onderhandse plaatsing (het"Aanbod") heeft gesloten via een syndicaat van underwriters geleid door Raymond James Ltd. en met inbegrip van Lightyear Capital Inc, PI Financial Corp. en Beacon Securities Limited (gezamenlijk de"Underwriters"), die in totaal 6.325.000 gewone aandelen van de Onderneming ("Gewone Aandelen") hebben uitgegeven tegen een uitgifteprijs van $5,00 per Gewoon Aandeel voor een bruto-opbrengst van $31.625.000, inclusief de verkoop van 825.000 Gewone Aandelen ingevolge de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie die in verband met het Aanbod aan de Underwriters is toegekend.

Blackline heeft de intentie om de netto-opbrengst van het Aanbod te gebruiken om de versnelde groei van zijn internationale verkoopnetwerk te ondersteunen, om potentiële overnamemogelijkheden te financieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Alle Gewone Aandelen die in het kader van het Aanbod worden uitgegeven, zijn onderworpen aan een bewaarperiode van vier maanden plus één dag. In verband met het Aanbod heeft de Vennootschap de Underwriters een commissie in contanten betaald gelijk aan 6,5% van de bruto-opbrengst van het Aanbod.

Over Blackline: Blackline Safety is een wereldwijde leider op het gebied van geconnecteerde veiligheidstechnologie. Met uitgebreide live-monitoring en draadloze gasdetectie helpen wij teams die in gevaarlijke omgevingen werken om in realtime op noodsituaties te reageren en efficiënte evacuaties uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid van iedereen. Met miljoenen geïnvesteerd in technologisch onderzoek en ontwikkeling, Blackline Safety wordt erkend voor kwaliteit en innovatie. Ons getalenteerde team van ontwerpers en ingenieurs creëert en produceert in-house - van draagbare technologie en persoonlijke gasdetectoren tot cloud-hosted infrastructuur en webgebaseerde interfaces voor de wereldwijde industrie. Wij leveren 's werelds eerste turn-key, work-anywhere connected veiligheidsmonitoring oplossing met gasdetectie, 3G draadloos, satellietcommunicatie, twee-weg speakerphone, werknemer messaging en live monitoring om aan de veeleisende veiligheidsuitdagingen van organisaties in meer dan 200 landen te voldoen. Ga voor meer informatie naar www.BlacklineSafety.com.

Noch TSX Venture Exchange, noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit bericht.

ADVIES: Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte informatie en verklaringen in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Het gebruik van de woorden "verwachten", "voorzien", "voortzetten", "schatten", "kunnen", "zullen", "plannen", "zouden", "geloven", "plannen", "is van plan" en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om op de toekomst gerichte informatie of verklaringen aan te duiden. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, bevat dit persbericht verklaringen over het verwachte gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen tot uitdrukking komen redelijk zijn, mag er niet overmatig op worden vertrouwd, omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, brengen zij door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich mee. Het beoogde gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod door Blackline kan veranderen als de raad van bestuur van Blackline bepaalt dat het in het beste belang van Blackline zou zijn om de opbrengst voor een ander doel aan te wenden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden gedaan op de datum hiervan en Blackline neemt geen verplichtingen op zich om enige toekomstgerichte verklaringen of informatie openbaar bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit vereist is door de toepasselijke effectenwetgeving.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enige jurisdictie. De gewone aandelen van Blackline zullen niet worden en zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan een U.S. persoon, zonder registratie of toepasselijke vrijstelling daarvan.