<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline Kondigt de afsluiting aan van de "Bought Deal" financiering en gelijktijdige privé plaatsing

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 31 augustus 2022

Calgary, Canada - 31 augustus 2022. Blackline Safety Corp. ("Blackline" of de"Onderneming") (TSX: BLN), een wereldleider op het gebied van aangesloten veiligheid, kondigt met genoegen de afsluiting aan van haar eerder aangekondigde buy deal short-form prospectus aanbieding (het "Aanbod") van gewone aandelen van de Onderneming ("Gewone Aandelen"). Het Aanbod werd uitgevoerd via een syndicaat van underwriters geleid door PI Financial Corp. en omvatte ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc. , TD Securities Inc. , Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited en Lightyear Capital Inc. (gezamenlijk de"Underwriters"). In verband met het Aanbod heeft de Onderneming in totaal 5.405.885 Gewone Aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van $2,20 per Gewone Aandeel voor een totale bruto-opbrengst van $11.892.947, inclusief 625.885 Gewone Aandelen die zijn uitgegeven ingevolge de uitoefening van de overtoewijzingsoptie die in verband met het Aanbod aan de Underwriters is toegekend.

Gelijktijdig met de afsluiting van het Aanbod heeft de Vennootschap ook een onderhandse plaatsing (de"Private Plaatsing") voltooid van 5.909.091 Gewone Aandelen tegen een prijs van $2,20 per Gewone Aandeel voor een bruto-opbrengst van $13 miljoen aan DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, de Chief Executive Officer en voorzitter van de Vennootschap en een entiteit die eigendom is van en gecontroleerd wordt door Brad Gilewich, een bestuurder van de Vennootschap.

Als gevolg van de voltooiing van het Aanbod en de Private Plaatsing, heeft de Vennootschap een totale bruto-opbrengst van $24.892.947 opgehaald, welke bedragen zullen worden gebruikt om de algemene en administratieve, verkoops- en marketing-, onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven van de Vennootschap te financieren, alsook voor algemene bedrijfsdoeleinden.

"We zijn zeer verheugd dat we met succes een grotere buy deal en onderhandse plaatsing hebben afgerond, waarbij we bijna $25 miljoen hebben opgehaald, om de financiële stabiliteit van Blackline te verbeteren nu we ons blijven aanpassen in een dynamische omgeving, terwijl we de efficiëntie van onze activiteiten optimaliseren voor een nieuwe fase van duurzame groei. We blijven vertrouwen in ons vermogen om onze doelen te bereiken en zijn dankbaar voor de voortdurende steun van onze vele aandeelhouders," aldus Cody Slater, Blackline SafetyCEO en voorzitter.

Vroegtijdige waarschuwing

In het kader van de Private Plaatsing heeft DAK 5.454.545 Gewone Aandelen verworven tegen een uitgifteprijs van $2,20 per aandeel. Na verwerking van de Gewone Aandelen die DAK in het kader van de Private Plaatsing heeft verworven, bezit DAK momenteel 18.353.309 Gewone Aandelen of oefent het controle of zeggenschap uit over 18.353.309 Gewone Aandelen of ongeveer 25,74% van de uitgegeven en uitstaande Gewone Aandelen (op een niet-verwaterde basis) na verwerking van de uitgifte van de Gewone Aandelen in het kader van het Aanbod en de Private Plaatsing. DAK verwierf de 5.454.545 Gewone Aandelen zoals hier beschreven voor beleggingsdoeleinden. DAK kan zijn economische eigendom van of zeggenschap over effecten van de Vennootschap verhogen of verlagen als de omstandigheden of de marktomstandigheden dat vereisen. DAK zal een verslag van vroegtijdige waarschuwing indienen, overeenkomstig National Instrument 62-103, met betrekking tot de verwerving van Gewone Aandelen, en dit verslag zal beschikbaar zijn op het SEDAR-profiel van de Vennootschap op www.sedar.com of door contact op te nemen met DAK op 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Telefoon: (780) 990-0505.

Over Blackline Safety: Blackline Safety is een technologieleider die innovatie in de industriële beroepsbevolking stimuleert via IoT. Met verbonden veiligheidsapparaten en voorspellende analyses stelt Blackline bedrijven in staat om te streven naar nul veiligheidsincidenten en verbeterde operationele prestaties. Blackline biedt wearable apparaten, persoonlijke en gebiedsgasmonitoring, cloud-verbonden software en data-analyses om veeleisende veiligheidsuitdagingen aan te gaan en de algehele productiviteit te verbeteren voor organisaties met een dekking in meer dan 100 landen. Gewapend met cellulaire en satellietconnectiviteit biedt Blackline een levensader aan tienduizenden mensen, die meer dan 185 miljard datapunten hebben gerapporteerd en meer dan vijf miljoen waarschuwingen hebben geïnitieerd. Voor meer informatie, bezoek BlacklineSafety.com en neem contact met ons op via Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

 

INVESTEERDER/ANALIST CONTACT

Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com

Telefoon: +1 403 451 0327

 

MEDIA CONTACT

Shane Grennan, CFO

sgrennan@blacklinesafety.com

Telefoon: +1 403 451-0327

 

Opmerking over toekomstgerichte uitspraken

 

Dit persbericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte informatie en verklaringen in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Het gebruik van de woorden "verwachten", "voorzien", "voortzetten", "schatten", "kunnen", "zullen", "plannen", "zouden", "geloven", "plannen", "is van plan" en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om op de toekomst gerichte informatie of verklaringen aan te duiden. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, bevat dit persbericht verklaringen over het verwachte gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod en de Private Plaatsing en de indiening van een Early Warning Report door DAK bij SEDAR. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen tot uitdrukking komen redelijk zijn, mag er niet overmatig op worden vertrouwd, omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, houden zij naar hun aard inherente risico's en onzekerheden in. Het beoogde gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod en de Private Plaatsing door Blackline kan veranderen als de raad van bestuur van Blackline bepaalt dat het in het beste belang van Blackline zou zijn om de opbrengst voor een ander doel aan te wenden en de indiening van het Early Warning Report door DAK gebeurt mogelijk niet op de hierin beschreven manier. De in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen gelden vanaf de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte verklaring of informatie publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij de toepasselijke effectenwetgeving zulks vereist.

 

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enige jurisdictie. De gewone aandelen van Blackline zullen niet worden en zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan een U.S. persoon, zonder registratie of toepasselijke vrijstelling daarvan.