<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

LAAT NIEMAND ACHTER

HOE GECONNECTEERDE VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE HET EVACUATIEBEHEER STROOMLIJNT

Evacuatiebeheer is een noodzakelijk onderdeel van de veiligheidsplanning voor water- en afvalwateractiviteiten. Het is van cruciaal belang om voorbereid te zijn op een snelle en veilige evacuatie van personeel in geval van nood, aangezien elke seconde telt wanneer er levens op het spel staan. Hoewel in dit eBook de olie- en gasindustrie wordt besproken, gelden dezelfde principes voor elke evacuatiebeheerstrategie.

Download ons eBook voor meer informatie.

EvacuatieManagement-GasDetectie_eBook

 

HET BOEK DOWNLOADEN