<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Blackline Safety Kondigt stemresultaten van aandeelhoudersvergadering aan

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 22 maart 2023
Calgary, Canada - 22 maart 2023 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" of de "Bedrijf") (TSX: BLN) een wereldleider in connected safety technologie met een hardware-enabled software-as-a-service (HeSaaS) business model hield zijn jaarlijkse en speciale vergadering (de "Vergadering") van de aandeelhouders op 21 maart 2023. De volledige resultaten voor alle resoluties staan hieronder.

1. Vaststelling van het aantal Bestuurders
Bij gewone, via een stembusgang aangenomen resolutie is het aantal tijdens de vergadering te kiezen bestuurders vastgesteld op zeven leden. De uitslag van de stemming is als volgt:
  Stemmen voor Percentage (%) Stemmen tegen Percentage (%)
  52,981,489 99.99 4,309 0.01

 

2. Verkiezing van Bestuurders

Bij gewone stemming werden alle voorgedragen bestuurders verkozen tot bestuurder van Blackline . Zij blijven aan tot de volgende jaarvergadering of tot hun opvolgers naar behoren zijn benoemd of verkozen. De resultaten van de stemming waren als volgt:

Naam van de genomineerde Stemmen voor Percentage (%) Ingehouden stemmen Percentage (%)
Cody Slater  52,546,843 99.17% 438,955     0.83%
Michael Hayduk 52,548,497 99.17% 437,301 0.83%
Robert Herdman 50,051,660 94.46% 2,934,138 5.54%
Brad Gilewich 48,623,332 99.17% 4,362,466 0.83%
Cheemin Bo-Linn 47,506,528 89.66% 5,479,270 10.34%
Barbara Holzapfel 52,547,783 99.17% 438,015 0.83%
Jason Cohenour 52,982,943 99.99% 2,855 0.01%

 

3. Benoeming van accountants
Bij gewone stemming werd PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, benoemd tot accountant van de vennootschap tot de volgende jaarvergadering of tot hun opvolgers naar behoren zijn benoemd, en werden de bestuurders gemachtigd hun bezoldiging vast te stellen. De resultaten van de stemming waren als volgt:

  Stemmen voor Percentage (%) Stemmen tegen Percentage (%)
  53,212,660 99.85% 79,205 0.15%


4. Eigen aandelenplan voor werknemers
Bij gewone resolutie, aangenomen via stemming, werd de gewone resolutie tot verhoging van het aantal gewone aandelen dat kan worden uitgegeven uit eigen aandelen in het kader van het aandelenbezitplan voor werknemers van de Vennootschap van 750.000 gewone aandelen tot 1.500.000 gewone aandelen goedgekeurd. De uitslag van de stemming was als volgt:

  Stemmen voor Percentage (%) Stemmen tegen Percentage (%)
  51,190,764 99.06% 2,101,100 3.94%

 

Over Blackline Safety

Blackline Safety is een technologieleider die innovatie in de industriële arbeidswereld stimuleert door middel van IoT (Internet of Things). Met aangesloten veiligheidsapparaten en voorspellende analyses stelt Blackline bedrijven in staat om te streven naar nul veiligheidsincidenten en betere operationele prestaties. Blackline biedt draagbare apparaten, persoonlijke en gebiedsgasmonitoring, cloud-verbonden software en data-analyse om veeleisende veiligheidsuitdagingen aan te gaan en de algehele productiviteit te verbeteren voor organisaties met dekking in meer dan 100 landen. Gewapend met cellulaire en satellietconnectiviteit biedt Blackline een levenslijn aan tienduizenden mensen, met meer dan 200 miljard datapunten en meer dan zeven miljoen reacties op noodsituaties. Voor meer informatie, bezoek BlacklineSafety.com en kom in contact met ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

CONTACTEN MET INVESTEERDERS EN ANALISTEN:

Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com

Telefoon: +1 403 451 0327

 

MEDIA CONTACT

Christine Gillies, CPMO
cgillies@blacklinesafety.com

Telefoon: +1 403 629 9434